Javni poziv za sofinanciranje obnove fasade na objektih v letih 2018-19 v Občini Gornji Grad, Savinjska regija

Občane obveščamo, da je na spletni strani Občine Gornji Grad, Savinjska regija, pod zavihkom Javni razpisi objavljen Javni poziv za sofinanciranje obnove fasade na objektih v Občini Gornji Grad v letih 2018 in 2019.
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki na območju občine Gornji Grad načrtujejo obnovo fasad na stanovanjskih in nestanovanjskih objektih in, ki ustrezajo pogojem navedenim v razpisu.

Rok za prijavo na javni poziv je 29.11.2019 do 15.00 ure.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse sestavine vloge določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana na sedežu občine:
Občina Gornji Grad
Attemsov trg 3
3342 Gornji Grad

z oznako »Javni poziv za sofinanciranje obnove fasad ­– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov (sedež) predlagatelja.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki 03/ 83 91 850 (Zavolovšek Liza).