fbpx

Javni poziv zavezancem, Vransko, Savinjska regija

Občina Vransko, Savinjska regija, poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 70/2017) na priloženem obrazcu prijavijo vse  morebitne spremembe, pomembne za odmero  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali poslovne  prostore.

 

Podatke vpišite na priložen obrazec in ga oddajte osebno v tajništvu občine  v času uradnih ur občinske uprave ali pošljite na naslov: Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305 Vransko  najkasneje do 28. 2. 2019.

 

Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze »nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča«  za tekoče leto 2019.

V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča za leto 2019 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s katerimi občina trenutno razpolaga, oziroma so evidentirani v obstoječi bazi podatkov.

 

ŽUPAN

Franc Sušnik

VIR:VRANSKO.SI

Inline
Inline