Jožefu Čakšu plaketa Občine Šmarje pri Jelšah - utemeljitev, Savinjska regija - savinjska.info

Jožefu Čakšu plaketa Občine Šmarje pri Jelšah – utemeljitev, Savinjska regija

Na osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah, Savinjska regija, je najvišje letošnje priznanje prejel Jožef Čakš, in sicer za večletno prizadevno delo na družbeno-političnem in kulturnem področju ter pomemben vpliv na razvoj občine.
Jožef Čakš je profesionalno pot knjižničarja začel leta 1974 v Osrednji knjižnici Celje, ko se je vzpostavilo organizirano knjižničarstvo za območje tedanje šmarske občine.

V obdobju 1977–2002 je bil zaposlen kot vodja Občinske matične knjižnice Šmarje pri Jelšah, ki je delovala kot enota Delavske, nato Ljudske univerze Rogaška Slatina. Od leta 1990 do konca leta 2002 je bil direktor Ljudske univerze Rogaška Slatina in opravljal tudi delo strokovnega vodje Knjižnice Šmarje. Leta 2003 je bil v skladu z novim zakonom o knjižničarstvu ustanovljen Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Jože Čakš pa je bil imenovan za direktorja zavoda in to funkcijo opravljal do upokojitve 30. novembra lani.

Aktiven je bil v strokovnih bibliotekarskih krogih. Med drugim je bil predsednik Društva bibliotekarjev Celjen, član upravnega odbora Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ter član sveta Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana. Za uspešno delo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah in prispevek k strokovnemu razvoju slovenskega knjižničarstva je leta 2002 prejel najvišje stanovsko priznanje za delo na področju bibliotekarstva Čopovo diplomo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Vseskozi je bil aktiven na kulturnem področju. Njegovo delo med drugim obsega ustanovitev mladinske kulturne skupine Samorastniki, ki je pripravila pet celovečernih literarnih nastopov, za katere je Jože Čakš izbral besedila in jih režijsko postavil na oder. Z izgradnjo kulturnega doma leta 1978 je začel z delom na področju gledališke ustvarjalnosti. S člani gledališča je ustanovil skupino Gledališče BO, režiral 13 celovečernih gledaliških predstav. Za delo na področju gledališča je prejel Linhartovo zlato značko Zveze kulturnih organizacij Slovenije in Aškerčevo plaketo Zveze kulturnih društev Šmarje pri Jelšah.

Jože Čakš je sodeloval pri vrsti prireditev kot pripravljavec programa, napovedovalec, moderator. Med drugim je bil član in predsednik občinskega odbora za gledališko dejavnost, član odbora za gledališče pri medobčinski Zvezi kulturnih društev Celje, predsednik Zveze kulturnih društev Šmarje pri Jelšah in predsednik Kulturnega društva Anton Aškerc Šmarje pri Jelšah, pripravljavec in napovedovalec oddaj o kulturi na Radiu Šmarje pri Jelšah, član uredniškega odbora občinskega glasila nekdanje šmarske občine Bohor žari, avtor zbornika 760 let Šmarja pri Jelšah, predsednik pripravljalnega odbora festivalov trienala satire in humorja Aritas.

Pomembno je vplival k odprtju Muzeja baroka v Šmarju pri Jelšah leta 2015. V muzeju še danes, tudi po svoji upokojitvi deluje kot prostovoljni vodnik.

Jožef Čakš je pustil veliko sledi tudi na političnem področju. Leta 1990 je bil kot delegat izvoljen v Skupščino Občine Šmarje pri Jelšah, dve leti kasneje je bil izvoljen za predsednika. Konec leta 1994 je bil prvič izvoljen za župana nove občine Šmarje pri Jelšah; na to funkcijo je bil izvoljen še v naslednjih štirih mandatih. V prejšnjem mandatu je bil član občinskega sveta občine, sicer je še vedno član občinskega odbora stranke SLS in njen predsednik.

Kot župan je v 20-letnem obdobju postavil organizacijsko strukturo občinske uprave, ki v bolj ali manj enaki obliki deluje še danes. Pomembno je sodeloval pri oblikovanju pristojnosti in določanju nalog krajevnih skupnosti. Ves čas je tvorno sodeloval z vsemi javnimi zavodi, ki delujejo na območju občine. Z navdušenjem in simpatijami je spodbujal delovanje vseh društev v občini, sodeloval pri njihovem delovanju, nastopal na njihovih prireditvah, v nekaterih je še danes aktiven član.

V letih njegovega županovanja so bile izpeljane pomembne naložbe in projekti, ki so pomembno prispevali k napredku, bolj urejenemu videzu krajev in izboljšali kakovost življenja občanov. Med naložbami velja izpostaviti posodobitve prostorov matične in podružničnih šol, vrtca in njegovih enot, izgradnjo objektov športne infrastrukture, vlaganja v zdravstveni dom, lekarno in prostore reševalne službe, kulturni dom in knjižnico, vlaganj v objekte kulturne in sakralne dediščine. V 20ih letih njegovega županovanja je bilo posodobljenih in dograjenih več kot 200 km cestnega omrežja, zgrajena kolesarska povezava ob cesti Belo-Stranje-Pristava.

Na področju komunalne infrastrukture so v zgodovino med drugim zapisani medobčinski projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Sotle, sodelovanje pri izgradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki in urejeno javno vodovodno omrežje. A seznam je še veliko daljši. Vsekakor pa je več kot dovolj razlogov, da Jožef Čakš za večletno prizadevno delo na družbeno-političnem in kulturnem področju ter pomemben vpliv na razvoj občine po sklepu občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah prejme plaketo.

Fotografija: Ines Krivec 

 

VIR:SMARJE.SI