SLOVENIJAZANIMIVOSTI

Kaj je ključni dokument, ki ga morate dobiti pred podpisom kreditne pogodbe?

Posojila so na voljo v različnih oblikah in pod različnimi pogoji, kar lahko oteži iskanje najustreznejše ponudbe. Zato vam je dajalec kredita pred podpisom kakršnekoli kreditne pogodbe dolžan priskrbeti seznam ključnih predhodnih informacij za kredit.

Dokument vam je dajalec kredita dolžan predložiti z namenom zagotavljanja ključnih informacij o posojilu ter za lažjo primerjavo med različnimi ponudniki kreditov.

Te informacije morajo biti predstavljene potencialnim kreditojemalcem na posebej predpisanem obrazcu, bodisi pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, pred sklenitvijo kreditne pogodbe.

Med številnimi podatki, ki so navedeni v obrazcu, so na primer:

  • skupni znesek kredita in pogoji črpanja;
  • kreditna obrestna mera;
  • obdobje trajanja kreditne pogodbe;
  • efektivna obrestna mera (EOM) in skupni znesek, ki ga bo plačal kreditojemalec;
  • znesek, število, vrstni red in pogostost plačil, ki jih mora plačati potrošnik;
  • zahtevana zavarovanja;
  • opozorilo o posledicah neplačevanja ali zamude pri odplačevanju;
  • pravica do predčasnega odplačila;
  • obresti in stroški v primeru zamude pri plačilih.

Preden se odločite za ponudnika, natančno preučite vse informacije, in če se pojavijo kakršne koli nejasnosti, se brez zadržkov posvetujte s kreditodajalcem za dodatna pojasnila. Na tak način bo vaša odločitev temeljila na celovitem razumevanju pogojev posojila.

 

 

vir: zps.si