SLOVENIJA

Ker ni blokad TRR-jev, lahko kartice in spletno banko uporabljajo (skoraj) vsi

Z ministrstva za finance in Banke Slovenije smo prejeli sporočilo, da zaradi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki odlaga izvrševanje sklepov o izvršbah, ni blokad na transkakcijskih računih, kar posledično pomeni, da je prosta tudi uporaba plačilnih kartic in spletne banke. 

Ob začetku epidemije koronavirusa se je na nas obrnila potrošnica, ki je opozorila, da zaradi zaščite pred koronavirusom nekateri trgovci ne sprejemajo gotovine. To predstavlja resno težavo tistim, ki imajo zaradi izvršb blokirane bančne račune in jim je onemogočena uporaba plačilnih kartic in spletne banke, saj lahko plačujejo le z gotovino, ki jo dvignejo na banki.

Na ZPS smo se obrnili na ministrstvo za finance in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer so se hitro odzvali in vprašanje posredovali Banki Slovenije. Danes smo prejeli njihov odgovor, ki je za potrošnike z blokiranimi računi pozitiven – kartice in spletno banko lahko uporabljajo vsi, ki že razpolagajo z določenimi plačilnimi instrumenti (npr. plačilne kartice, elektronska banka itd.), razen če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. Do primerov, ko potrošniki zaradi blokiranih bančnih računov in nezmožnostjo uporabe plačilnih kartic ne bi mogli dostopati do osnovnih življenjskih potrebščin, v času veljavnosti ZIUZEOP naj ne bi prihajalo.

 bs

 

 

VIR: ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE(ZPS.SI)FOTO: ZPS.SI