Konec leta 2023 nov način obračunavanja omrežnine

Na povečano zanimanje gospodinjstev za samooskrbo s sončno energijo poleg energetske krize in globalnega trenda prehoda na obnovljive vire vpliva tudi sprememba pravil pri samooskrbi iz obnovljivih virov.

V prvi polovici letošnjega aprila je namreč začela veljati nova Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki prinaša velike spremembe na področju tarifnih postavk omrežnine, hkrati pa ukinja koncept netiranja prevzetih in oddanih količin električne energije v omrežje za naprave, ki bodo v sistem samooskrbe vstopile v letu 2024.

V Sloveniji je sistem neto meritev (net metering) zastavljen tako, da gospodinjstva in manjša podjetja pridobivajo elektriko za lastne potrebe, presežke pa oddajajo v omrežje. Če je proizvodnja manjša, elektriko jemljejo iz omrežja.

Distributer enkrat na leto naredi obračun porabljene in oddane elektrike in lastniku sončne elektrarne zaračuna morebitno večjo porabo od proizvedene energije, medtem ko presežek proizvodnje distributer dobi zastonj. Za večjo porabo mora uporabnik plačati tudi omrežnino.

Po decembru 2023 se bo to spremenilo, saj mora biti v skladu z evropsko direktivo plačevanje (zaračunavanje) omrežnine nediskriminatorno, ne glede na to, ali je uporabnik vključen v sistem neto meritev oziroma v samooskrbno shemo. S prenosom te direktive v slovensko zakonodajo bo torej uporabnik moral plačati omrežnino za vso elektriko, ki jo bo prevzel iz distribucijskega omrežja.

Tisti, ki bodo sončno elektrarno v omrežje priključili do konca leta 2023, bodo obračunavanje po trenutnem sistemu ohranili tudi po izteku tega obdobja, dokler bodo uporabljali napravo za samooskrbo, za katero jim je bilo izdano soglasje za priključitev, kar je dodaten razlog za povečano število vlog za subvencije za sončne elektrarne.

Glede na to, da znesek, ki ga plačujemo za omrežnino, znaša skoraj toliko kot strošek za dobavljeno električno energijo, bo nov obračun omrežnine precej vplival na finančno plat, zaradi katere se ljudje odločajo za samooskrbo.

Spremembe se obetajo tudi pri brezplačnem oddajanju presežkov v omrežje. Po novem naj bi namreč trgovec proizvajalcu plačal za presežke električne energije, ki jih bo ta oddal v omrežje.

Vsi pa bi si morali prizadevati, da čim več proizvedene energije porabijo sami in v omrežje oddajajo čim manj presežkov ter ga posledično manj obremenjujo. To lahko dosežejo denimo z naložbo v baterijski sistem, ki omogoča, da čez dan proizvedeno elektriko porabljajo zvečer oziroma ponoči in v času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne.

Besedilo: Barbara Primc

iflex-eu-logo

 

VIR: ZPS.SI