KORONAVIRUS: Znano, kdaj vam bo država nakazala denar - savinjska.info

KORONAVIRUS: Znano, kdaj vam bo država nakazala denar

Znani so roki, v katerih bodo upravičenci do izplačila mesečnega temeljnega dohodka dobili omenjena sredstva.
Samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje, ki so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, bodo morali prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. 
 
Kaj je bistveno zmanjšan obseg?
 
– vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
 
– vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.
 

Izjavo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka bo mogoče podati zgolj prek eDavkov. Izjava bo na voljo 14. aprila 2020. Finančna uprava RS samozaposlene, ki še nimajo urejenega dostopa prek eDavkov, pozivajo, naj si ga uredijo. 

Upravičeni, ki bodo izjavo vložili do 18. aprila za mesec marec, bodo mesečni temeljni dohodek prejeli 25. aprila 2020.  Upravičenci, ki bodo izjavo vložili od 19. aprila do 30. aprila 2020 za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, bodo mesečni temeljni dohodek prejeli do 10. maja 2020. 

 
Upravičenci, ki bodo izjavo vložili od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bodo mesečni temeljni dohodek prejeli 10. junija 2020.  Upravičeni bodo za mesec marec prejeli mesečni temeljni dohodek v višini 350 evrov, za meseca april in maj pa za vsak mesec 700 evrov. 
 
Samozaposlene osebe, kmetje in verski uslužbenci so za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti, še piše v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
 
VIR: ZURNAL24.SIAVTOR: B. P.