Kreditna sposobnost in nižji prihodki zaradi epidemije? Ni problema! - savinjska.info

Kreditna sposobnost in nižji prihodki zaradi epidemije? Ni problema!

Kreditna sposobnost bo lahko v vašem primeru kljub nižjim prihodkom v času epidemije brez črne pike. Banka Slovenije je namreč sprostila pravila upoštevanja dohodka zadnjih 12 mesecev pred sklenitvijo nove kreditne pogodbe!

Kreditna sposobnost od novembra 2019 potekala restriktivno!

Meseci z začasno znižanimi dohodki, ki so posledica pandemije, so lahko izločeni iz izračunavanja tega, kakšna je kreditna sposobnost potrošnika. To je navodilo Banke Slovenije. Pričelo je veljati s 1. junijem, in je omehčalo t. i. »Sklep o makro-bonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva«.

Sklep iz novembra 2019 je namreč zavezal banke k upoštevanju dotedanjih makro-bonitetnih priporočil. S tem je omejil dodeljevanje kreditov upoštevajoč razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom potrošnika (DSTI).

Zaradi epidemije bi ostala okrnjena še naslednjih 12 mesecev!?

Banka Slovenije je tako zavzela stališče, da dopolni sklep v delu, kjer opredeljuje izračun potrošnikovega dohodka. Zaradi epidemije Banka Slovenije upošteva dejstvo, da se je višina dohodka začasno spremenila in to vpliva na posameznikovo kreditno sposobnost v naslednjih 12-ih mesecih. Tako za Banko Slovenije ni smiselno, da se ta situacija upošteva pri izračunu tega, kakšna je kreditna sposobnost potrošnika, še vsaj naslednjih 12 mesecev.


Kreditna sposobnost – novi izračun

Banke lahko po teh veljavnih pravilih dohodke za mesece, ko je bila razglašena epidemija, preprosto izločijo iz izračuna letnega dohodka potrošnika. To lahko storijo, če so bili ti nižji kot pred razglasitvijo epidemije. Na ta način je kreditna sposobnost potrošnika lahko drugačna. Banke morajo pri tem razpolagati z vsaj enim podatkom o obračunanem in izplačanem dohodku. Iz njega mora izhajati, da je vpliv epidemije na dohodek potrošnika prenehal.

V tem primeru banka dohodek potrošnika izračuna na način, da se preostale razpoložljive podatke za zadnjih 12 mesecev preračuna na letno raven. Pri tem se za kreditno sposobnost redne dohodke, značilne za posamezna četrtletja, kot sta regres in božičnica, upošteva le enkrat.

 

VIR: DATA.SI

X