SLOVENIJAZDRAVJE

Lahko dežurne lekarne zavrnejo prodajo zdravil brez recepta?

Na nas se je pred kratkim obrnila potrošnica, ki ji v dežurni lekarni, v kateri se je zglasila po 22. uri, niso želeli prodati protibolečinskega zdravila, ki ni bilo na recept.

Zanimalo nas je, kaj je pravzaprav predmet poslovanja dežurnih lekarn in ali je takšna praksa dopustna. Posvetovali smo se z Lekarniško zbornico Slovenije in Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke.

Katere izdelke je mogoče prevzeti v dežurni lekarni?

“Pooblaščena oseba (magister farmacije) mora med dežurno službo izdati zdravilo na recept, ki je predpisan istega dne ali če je označen kot nujen,” so pojasnili na Lekarniški zbornici Slovenije.

Gre za obvezo pri izvajanju lekarniške dejavnosti v dežurni službi, ki jo opredeljuje 47. člen Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini.

Način poslovanja je v pristojnosti posameznega izvajalca lekarniške dejavnosti

Dodali so, “da je vsa preostala organizacija dela ter način poslovanja v dežurnih lekarnah v pristojnosti posameznega izvajalca lekarniške dejavnosti”.

Enako so potrdili tudi na Javni Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke.

Navedli pa so, da morajo dežurne lekarne pri svojem delu spoštovati pravila dobre lekarniške prakse, ki zahtevajo, da je pri vseh dejanjih dobrobit pacientov prva skrb: “Iz pravil izhaja, da je poslanstvo lekarniške prakse zagotavljati zdravila ter druge izdelke in storitve za varovanje zdravja ter pomagati ljudem in družbi, da jih najbolje uporabijo.”

V luči dobre lekarniške prakse torej ni utemeljenega razloga za zavrnitev izdaje protibolečinskega zdravila brez recepta pacientu v bolečinah.

Možnost zaračunavanja nočne takse

Na zbornici so med drugim pojasnili, da imajo lekarne za izdajanje zdravil brez recepta in drugih izdelkov, ki niso nujni, v času dežurne službe pravico zaračunavanja tako imenovane nočne takse. Gre za sistem, ki obstaja že vrsto let in je odobren s strani pristojnih inšpekcij. 

“Tudi tovrstno zaračunavanje doplačil (takse) je v pristojnosti posameznega izvajalca lekarniške dejavnosti.

V primeru, da se izvajalec odloči za uvedbo nočne takse, pa je pomembno, da je na računu jasno vidno, kaj lekarna zaračunava, in da je v lekarni vidno označeno, da se tak dodatek zaračunava,”, je navedla predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Ali kupec ponoči lahko brez doplačila dobi želeno zdravilo, ki ni na recept, smo preverili pri dveh različnih izvajalcih, in sicer v dežurni lekarni Ljubljana ter v dežurni lekarni Kranj. Medtem ko dežurna lekarna Ljubljana nočnih doplačil ne zaračunava več, jo dežurna lekarna Kranj še vedno.

Ni utemeljenega razloga za zavrnitev

Namen dežurnih lekarn je pomoč v izrednih situacijah, pri čemer so obvezane izdajati zdravila na recept, ki je predpisan istega dne, ali recept, ki je označen kot nujen.

Iz pravil dobre lekarniške prakse pa izhaja, da dežurne lekarne lahko izdajo tudi zdravila brez recepta, še zlasti če s tem nudijo pomoč ljudem, ki jo nujno potrebujejo.

Pri tem predpisi predvidevajo možnost odločitve posameznega izvajalca lekarniške dejavnosti, da ob izdaji zdravil brez recepta zaračunava nočno takso. 

Avtorica: Petra Lovišček

 

vir: zps.si