Lani rešili skoraj 40 stanovanjskih stisk, Velenje, Savinjska regija

V Mestni občini Velenje smo lani z dodelitvijo neprofitnih stanovanj rešili 38 stanovanjskih stisk, letos bomo lahko pomagali predvidoma več kot 15 družinam. Prav tako bodo kmalu na voljo stanovanja za mlade. V Velenju načrtujemo tudi dve večji stanovanjski novogradnji, in sicer eno na območju med pošto in reko Pako, drugo pa na Zlatem griču. 

Mestna občina Velenje ima v lasti več kot 900 stanovanjskih enot. Zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem smo objavili leta 2020. Lani smo z dodelitvijo neprofitnih stanovanj po trenutno veljavni prednosti listi rešili 38 stanovanjskih stisk, tako smo pomagali 22 parom oz. družinam ter 16 posameznikom. Na prednostnih listah je še vedno 230 prosilcev, zato bomo tudi letos stanovanja dodeljevali po aktualnih listah in ne bomo pripravili novega razpisa. 
Bomo pa spomladi objavili razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zgolj za mlade posameznike (do 29 let), ki na splošnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem nimajo dosti možnosti. To je bil tudi eden izmed sklepov, ki smo ga dorekli na medgeneracijskem forumu z mladimi. Na predlog novoustanovljene delovne skupine za reševanje stanovanjske problematike mladih v Mestni občini Velenje smo pripravili pravilnik za dodeljevanje stanovanj mladim in v kvoti stanovanj rezervirali pet manjših enot za mlade. Prav tako pa je od lani mladim na voljo tudi subvencija komunalnega prispevka. 
V Velenju v prihodnje načrtujemo tudi dve večji stanovanjski novogradnji, in sicer eno na območju med pošto in reko Pako, drugo pa na Zlatem griču. Za obe območji že imamo strokovne urbanistično-arhitekturne rešitve.