Med pandemijo COVID-19 so se izražali različni trendi digitalne vljudnosti - savinjska.info

Med pandemijo COVID-19 so se izražali različni trendi digitalne vljudnosti

Rezultati Microsoftove raziskave kažejo na zelo različne stopnje digitalne vljudnosti in trende v različnih delih sveta. Najstniki in odrasli v azijsko-pacifiški regiji (APAC) so na primer med globalno pandemijo COVID-19 opazili vzpon spoštljivejših digitalnih interakcij, medtem ko so anketiranci iz Latinske Amerike in večine vzhodno evropskih držav opazili ravno nasprotno.

Gledano celotno, je 52 % anketirancev izjavilo, da se digitalna vljudnost v času COVID-19 ni spremenila. Največji delež s takim mnenjem so imele države Severne Amerike in Zahodne Evrope (63 %), sledile so jim države Srednje in Vzhodne Evrope (55 %), nato pa s 47 % države APAC ter z 39 % države Latinske Amerike. Rezultati so pokazali, da je kljub številčnim poročilom o upadanju digitalne vljudnosti med COVID-19 globalna slika veliko bolj blaga.

Vse ugotovitve izhajajo iz najnovejše Microsoftove raziskave “Civility, Safety and Interaction Online – 2020”, ki je zaobjela najstnike, stare od 13 do 17 let ter odrasle, stare od 18 do 74 let iz 32 različnih geografskih območji (skupaj 16.051 posameznikov) in je v anketah preverjala njihovo izpostavljenost spletnim tveganjem v različnih kategorijah. Temelj omenjene raziskave so bile tudi pretekle študije o digitalni vljudnosti, ki jih je Microsoft izvedel v zadnjih štirih letih, le da z manj vključenimi državami. Podrobni rezultatu raziskave bodo objavljeni na Dan varne rabe interneta 9. februarja 2021.


Vir: Better Internet for Kids, 24.7.2020

 

VIR: SAFE.SIFOTO: SAFE.SI