Medbančni plačilni promet določene dni v letošnjem letu ne bo deloval

Kot piše DATA.SI(DATA D.O.O.):

Nedelovanje oz. ne-poslovanje evropskega plačilnega sistema (TARGET2) pomeni, da se ne izvaja medbančni plačilni promet. To je navadno na dneve, ko v določenih evropskih državah praznujejo določene praznike ali, kadar je sistem v vzdrževanju.

Dnevi, ko medbančni plačilni promet ne bo deloval zaradi praznikov, je za leto 2019 že napovedan in to bo v dnevih:

  • 1. januarja
  • 19. aprila
  • 22. aprila
  • 1. maja
  • 25. december
  • 26. december

Ker te dni ne bo deloval medbančni plačilni promet, tudi Uprava Republike Slovenije za javna plačila, ne bo izvajala plačilnih storitev.

Medbančni plačilni promet in kaj to pomeni za poravnanje obveznosti do FURS-a

Na FURS-u opozarjajo, da se obveznosti, ki zapadejo na zgoraj omenjene dneve, ne prenašajo na naslednji dan, ampak morajo biti poravnani najkasneje dan prej, da se šteje za pravočasno poravnano obveznost.

V aprilu bodite pozorni tudi pri plačilu prispevkov!

 

VIR:DATA.SIFOTO:PIXABAY