Mestna blagajna tudi v prihodnje v Delavski hranilnici, Velenje, Savinjska regija - savinjska.info

Mestna blagajna tudi v prihodnje v Delavski hranilnici, Velenje, Savinjska regija

Projekt Mestna blagajna bomo tudi letos in v letu 2022 izvajali v prostorih Delavske hranilnice. Občani Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj lahko položnice brez provizije plačujejo na posebej označenih okencih hranilnice, in sicer v Poslovni enoti Velenje (Šaleška cesta 20) vsak delovni dan od 8.30 do 12. ure in od 13. ure do 16.30, ob sredah do 17. ure, v Poslovalnici Velenje (Kidričeva cesta 12) pa vsak delovni dan od 8.30 do 12. ure in od 13. ure do 16.30. 

 

Zaradi poteka pogodbe o izvajanju plačilnih storitev Mestne blagajne smo k sklenitvi pogodb o nadaljevanju sodelovanja povabili tudi vsa doslej vključena podjetja in javne zavode. Na naš poziv se je odzvalo 20 poslovnih subjektov.

 

V Mestni blagajni Mestne občine Velenje, Savinjska regija, se lahko brez provizije poravnajo položnice, ki jih izstavljajo: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Krajevna skupnost Bevče, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Mako Turnšek, d. o. o., Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, d. o. o., OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ Gorica Velenje, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Livada Velenje, OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, OŠ Šalek Velenje, PUP – Saubermacher, d. o. o., Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o., Staninvest, d. o. o., Šolski center Velenje, Vrtec Velenje ter Mestna občina Velenje za najemnine garaž, najemnine vrtičkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letovanje, kupnine stanovanj, odvoz zapuščenih vozil in kazni.

 

Nekatere pravne osebe, ki so doslej sodelovale v projektu, še niso podpisale pogodb o nadaljnjem sodelovanju. Podjetja se zaradi povečanja bančnih stroškov še odločajo, če bodo tudi v prihodnje sodelovala v projektu.

 

Seznam sodelujočih partnerjev bomo sproti posodabljali na občinski spletni strani www.velenje.si (Za občane, Mestna blagajna).

 

VIR: VELENJE.SI