Modernizacija ceste JP897121, Dobje, Savinjska regija

Javni razpis
 
Datum objave: 23. 05. 2019
Številka razpisa: JN003337/2019
 
V skladu z določili ZJN-3 in na podlagi objave naročala na portalu Javnih naročil Občina Dobje, Savinjska regija, vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije (v prilogi) predložijo svojo ponudbo za oddajo naročila male vrednosti “Modernizacija ceste JP 897121 Loke-Jesenik-Dežno”.