Nameščeni so protipoplavni elementi, Laško, Savinjska regija

V začetku tega tedna so na območju Laško-jug, Savinjska regija, namestili protipoplavne elemente IBS Technics, ki bodo še dodatno povečali poplavno varnost na območju novih infrastrukturnih ureditev.
Višina AB zidu in protipoplavnih elementov bo zagotavljala varnost pred stoletnimi poplavnimi vodami.
LAŠKO JUG PROTIPOPLAVNE2