Naročite izobraževanje o varni in odgovorni rabi interneta in mobilnih naprav za vašo šolo

Šole in učitelje vabimo k sodelovanju v šolskem letu 2019/2020. Ponujamo različna izobraževanja otrok, mladih, staršev in učiteljev o varni in odgovorni rabi interneta ter mobilnih naprav.

Šole lahko naročite naslednja izobraževanja za različne skupine:

  • delavnico za učence,
  • predavanje za starše otrok v šolah in vrtcih ter
  • izobraževanje za šolske delavce.

DELAVNICE ZA UČENCE IN DIJAKE

Ključno poslanstvo točke osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI je izobraževanje otrok in mladih o varni in odgovorni rabi interneta ter mobilnih naprav. Naše dolgoletne izkušnje so pokazale, da je ključno kontinuirano osveščanje otrok o teh tematikah, zato za šole ponujamo ustrezne tematike delavnic za 3., 6. in 8. razrede osnovne šole ter prve letnike srednjih šol. Za večje skupine dijakov srednjih šol lahko naročite tudi predavanje.             

PREDAVANJA ZA STARŠE

Projekt SAFE.SI sledi svojemu poslanstvu izobraževanja staršev o možnih ukrepih in zaščiti svojih otrok na internetu, zato za starše pripravljamo informativna predavanja o varni in odgovorni rabi tehnologije z naslovom VZGOJA ZA INTERNET, ki jih izvajajo strokovnjaki in praktiki z večletnimi predavateljskimi izkušnjami. Predavanja lahko naročite za starše otrok v vrtcih ter starše otrok osnovnih in srednjih šol. 

IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE ŠOL

Ravnatelji, pomočniki ravnateljev, učitelji in drugi strokovni sodelavci na šoli imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varne in odgovorne rabe interneta. Izobraževalne aktivnosti SAFE.SI zato širimo od izvajanja delavnic za učence in predavanj za starše tudi na izobraževanje vodstvenega, izobraževalnega in strokovnega kadra na šolah. V okviru Safe.si smo za vas pripravili dve vsebinsko različni predavanji, s katerimi se želimo čim bolj približati potrebam različnih profilov šolskih delavcev. 

 

VIR:SAFE.SIFOTO:SAFE.SI