Ne čakajte na jesen - Servis kurilnih naprav - savinjska.info

Ne čakajte na jesen – Servis kurilnih naprav

Kot piše ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE:

Za brezhibno in učinkovito delovanje ogrevalnega sistema je nujno redno in pravilno vzdrževanje. Redni letni pregled oziroma servis je priporočljivo opraviti pred začetkom kurilne sezone, ker pa so serviserji (in dimnikarji) takrat praviloma precej zasedeni, se zanj marsikdo odloči po koncu sezone. Preverili smo, kaj vse vključuje servis posameznih kurilnih naprav in koliko je treba zanj odšteti.

Medtem ko je pogostost opravljanja dimnikarskih storitev, kot so čiščenje kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, predpisana z zakonom, je proizvajalec kurilne naprave tisti, ki določa, kako pogosto je treba opraviti servisni pregled. Lahko ga zahteva tudi dimnikar, če je med opravljanjem dimnikarskih storitev, kot je merjenje dimnih plinov, ugotovil presežene vrednosti izpustov oziroma se je izkazalo, da je delovanje naprave neustrezno. Na splošno velja, da je treba redni servisni pregled opraviti enkrat na leto. Namen je preprečiti delovanje naprave z morebitnimi pomanjkljivostmi, ki so lahko posledica dotrajanosti, poškodb zaradi obratovanja, vremenskih vplivov, tudi napačne uporabe, vse to pa zmanjšuje varnost in zanesljivost delovanja kurilne naprave. Ob rednem servisu bo delovala zanesljivo, učinkovito in z boljšim izkoristkom, kar se bo poznalo tudi pri manjših stroških za ogrevanje.

Kdo naj opravi servis?
Prvi letni servis je pogoj za garancijo, zato ga mora opraviti pooblaščeni serviser. Kdo bo opravljal naslednje servise, je vaša odločitev, priporočljivo pa je izbrati pooblaščenega serviserja. Če se odločite za koga drugega, preverite, ali je specializiran za posamezno vrsto kurilnih naprav. Večina ponudnikov kurilnih naprav sicer ponuja celovito storitev, torej svetovanje, prodajo, montažo ter poznejše redno vzdrževanje in servis.

Kako pogosto čistiti kurilno napravo in z njo povezane dimne vode?
Na površinah kurilne naprave, ki so v stiku z dimnimi plini ali ostanki zgorevanja, nastajajo saje, katranske in druge obloge, ki zmanjšujejo njeno učinkovitost – debelejše so obloge, slabši je izkoristek naprave. Že en milimeter oblog lahko pomeni do šest odstokov manjšo učinkovitost. Saje in obloge poleg tega zmanjšujejo požarno varnost in vplivajo na onesnaževanje okolja, zato jih je treba redno odstranjevati. V nadaljevanju povzemamo informacije s spletne strani ministrstva za okolje in prostor glede pogostosti čiščenja kurilnih naprav z močjo do 50 kW, ki jih pretežno najdemo v družinskih hišah.

  • Male kurilne naprave na biomaso, ki imajo manj kot 20-odstotne toplotne izgube z dimnimi plini (peleti, sekanci), je treba čistiti dvakrat v kurilni sezoni, enkrat na leto pa opraviti letni pregled.
  • Kurilne naprave na trdna goriva, ki imajo več kot 20-odstotne toplotne izgube z dimnimi plini in redno obratujejo (polena), je treba v primorskih občinah očistiti trikrat v kurilni sezoni (med 1. novembrom tekočega leta in 30. aprilom naslednjega leta), v drugih delih Slovenije pa štirikrat (med 1. oktobrom tekočega leta in 31. majem naslednjega leta).
  • Kurilne naprave na ekstra lahko kurilno olje je treba očistiti enkrat v kurilni sezoni, enkrat na leto je treba opraviti še letni pregled in meritve izpustov dimnih plinov.
  • Kurilne naprave na zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin je treba očistiti enkrat na leto, enkrat na leto je treba opraviti še meritve izpustov dimnih plinov in letni pregled ter očistiti zračnike (zaradi požarne varnosti in zagotavljanja ustreznega odvoda ali dovoda zraka v stanovanje ali prostor, kjer zgoreva gorivo). Čiščenje dimovodnih naprav se izvaja po potrebi.

Vzdrževanje in servis odvisna od vrste goriva
Servisna in vzdrževalna dela na kurilnih napravah se med seboj razlikujejo glede na uporabljeni energent, zato na primer servis plinske peči ni enak servisu peči na drva, razlikujejo se tudi cene servisnih storitev. Na spletnih straneh ponudnikov servisnih storitev smo poiskali informacije o tem, kaj vključuje servisni pregled za peči na olje, zemeljski plin, drva, pelete in za najbolj razširjen tip toplotnih črpalk zrak/voda ter koliko je treba zanj odšteti. Seznam del, ki jih je treba opraviti v okviru rednega servisa, je pri večini ponudnikov razmeroma dobro razdelan in nismo zaznali večjih odstopanj, kar pa ne velja za cene. Če so že zapisane, veljajo za skupno storitev, torej servis v celoti, medtem ko posamezna opravila v okviru servisa niso nikjer cenovno opredeljena. Tudi na računu za opravljeno storitev je običajno zapisana le ena postavka, to je »servis«, druge se nanašajo na material oziroma dele, ki jih je bilo treba zamenjati bodisi zaradi iztrošenosti bodisi zaradi okvare. V nadaljevanju zato objavljamo cene za servisno storitev v razponu od–do, ki smo jih našli na spletu ali pridobili od ponudnikov.

Naj povemo, da smo med brskanjem po spletu našli informativni cenik za strojne inštalacije, ki ga je izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, vendar v njem nismo našli informativne cene za servisni pregled ogrevalne naprave, medtem ko denimo informativni cenik monterjev in serviserjev hladilnih (klimatskih) naprav vsebuje tudi informativno ceno servisnega pregleda za različne hladilne naprave.

Kurišče peči in sobnega kamina na drva je priporočljivo čistiti čim bolj pogosto, saj redno odstranjevanje oblog opazno izboljša učinkovitost. Najbolj vestni se tega lotijo vsakih 14 dni ali celo pogosteje – čiščenje je tako manj zahtevno in hitreje opravljeno.

Kliknite na fotpgrafijo za povečavo

vzdrzevanjekurilnihnaprav

svoje delo naj najprej opravi dimnikar2Svoje delo naj najprej opravi dimnikar
Redno vzdrževanje ogrevalnega sistema pomembno pripomore k podaljšanju njegove življenjske dobe. Prav tako ne gre zanemariti prihrankov pri samem ogrevanju, ki jih dobro vzdrževana kurilna naprava prinaša z boljšim izkoristkom in manjšo porabo energenta, ter pozitivnega vpliva na okolje, saj se iz kurilne naprave v zrak sprosti manj nesnage, pravi Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec in direktor Vitre, centra za uravnotežen razvoj Cerknice.

Eno najpogostejših vprašanj, ki si ga bodisi po koncu kurilne sezone bodisi pred začetkom nove zastavljajo lastniki kurilnih naprav, je, koga najprej poklicati – dimnikarja ali serviserja. Kaj je bolje?
Vsekakor je bolje, da svoje delo najprej opravi dimnikar. Tudi če serviser dobro opravi svoje delo, bo namreč rezultat delovanja ogrevalnega sistema, predvsem kotla in gorilnika, dober le, če sta dimnik in kotel oziroma peč prej temeljito očiščena. V očiščeni peči je zgorevanje boljše, izkoristek naprave je večji. Očiščen dimnik zagotavlja večjo požarno varnost in boljši pretok zraka, posledično se poveča učinkovitost zgorevanja in zmanjšajo stroški za ogrevanje. Ne smemo pozabiti, da vsak milimeter sajastih oblog na stenah dimnika tudi za šest odstotkov poveča porabo energije, v zanemarjenih pečeh so lahko toplotne izgube tudi 15-odstotne. Poleg tega obloge občutno skrajšujejo življenjsko dobo kurilne naprave, saj kondenzacija vlage iz goriva skupaj z žveplom v sajah povzroča nastanek žveplene kisline, ki razjeda kovinske dele kurišča.

Ali je nujno, da kurilno napravo poleg dimnikarja pregleda še serviser? 
Dimnikarska služba je pristojna za pregled in čiščenje kurilne naprave ter meritve dimnih plinov, za servis in vzdrževalna dela na napravi pa je pristojno podjetje, ki je kurilno napravo vgradilo oziroma izbrani mojster. Ampak vzemimo za primer kondenzacijsko plinsko peč, ki jo serviser ob rednem servisnem pregledu očisti in opravi tudi meritve dimnih plinov. Bi res morali za isto storitev plačati še dimnikarju? S to težavo se je namreč srečala ena od mojih strank, pri kateri sem opravljal terensko svetovanje. Dimnikar je vztrajal, da mora opraviti meritve dimnih plinov, njej pa se je zdelo nesmiselno v razmiku enega meseca za isto storitev plačevati dvakrat. Popustil je šele, ko mu pokazala potrdila o rednih servisnih pregledih in izpiske meritev dimnih plinov. V praksi se na relaciji serviser–lastnik–dimnikar dogaja veliko nepotrebnih zatikanj, ki so pogosto posledica nepoznavanja pristojnosti. Naj povem jasno in glasno: serviser servisira kurilno napravo, dimnikar kontrolira serviserja, kot na rednem tehničnem pregledu avtomobila pred registracijo pooblaščena oseba kontrolira delo mehanika. Vse to seveda plača lastnik avtomobila, a s tem dobi tudi preverjeno tehnično brezhibno vozilo.

Kaj lahko za učinkovito delovanje ogrevalnega sistema naredimo sami?
Ogrevalni sistem poleg ogrevalne naprave vključuje še cevne razvode, regulacijo, ogrevala in z njimi povezan »droben inventar«, kot so črpalke, ventili, različni merilniki … Če smo vsaj malo tehnično podkovani in spretni, lahko sami postorimo marsikaj. Denimo preverimo raztezno posodo v kurilnici. Ko potrkamo po njenem obodu, mora doneti votlo. Če je zvok drugačen in je po ventilu pritekla voda, je v raztezni posodi najverjetneje voda, zato jo je treba zamenjati. Če na ventilu ne opazimo vode, posoda pa kljub temu ne doni votlo, je v njej verjetno premalo zraka. V tem primeru je treba najprej iz sistema spustiti vodo, da zanižamo tlak v njem, nato pa raztezno posodo napolniti z zrakom. Sami lahko pregledamo tudi obtočne črpalke, če niso elektronsko krmiljene: odvijemo vijak na črpalki in rotor zavrtimo v smeri urinega kazalca, da preverimo, ali zaradi nekajmesečnega mirovanja ni zablokiral. Nato poženemo obtočno črpalko: če se rotor vrti in pri vijaku priteče nekaj kapljic vode, je vse v redu. Pred začetkom nove ogrevalne sezone lahko sami opravimo še testni zagon peči, predvsem pa ne pozabimo, da mora biti kurilnica pospravljena, v njej ne sme biti vnetljivih snovi ali predmetov, ki bi lahko hitro zagoreli, drva pa ne smejo biti zložena neposredno ob peči. Red in čistoča nista nič manj pomembna, če imamo v kurilnici peč na olje ali plin, saj gorilnik sesa zrak za gorenje iz prostora, v katerem stoji peč. Če je v njem veliko prahu, gorilnik slabše deluje – prah se namreč nabira na ventilatorju, zato je v kurišču premalo zraka, zgorevanje in s tem izkoristek peči pa slabša. Za vzdrževanje čistoče v kurilnici zadostujeta metla in smetišnica, tehnična podkovanost ni nujna.

Avtorica: Barbara Primc

 

VIR: ZPS.SIFOTO: ZPS.SI