Novinarska konferenca pred začetkom šolskega leta, Celje, Savinjska regija

PREDŠOLSKA VZGOJA

 

V času rednega vpisa predšolskih otrok – novincev v javne vrtce Mestne občine Celje, Savinjska regija, za šolsko leto 2019/20  je bilo oddanih 416 vlog (podatek za šol. leto 2018/19: 411 oddanih vlog – novinci). 

 

Otrok, ki ostajajo v vrtcih v šolskem letu 2019/20 je 1426 ( podatek za šol. leto 2018/19: 1420 otrok starih varovancev).

 

Otrok, ki ostajajo v vrtcih zaradi enoletnega odloženega všolanja je 63 ( podatek za šol. leto 2018/19: 53 odloženih všolanj). 

 

S septembrom 2019 bodo vrtci lahko sprejeli vse novince, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. Teh je 350 (podatek za šol. leto 2018/19: sprejem novincev na dan 1.9.2019: 367 otrok).  

 

Celjski javni vrtci v mesecu septembru tako pričakujejo 1776 otrok, kar je za 11 otrok manj, kot v enakem obdobju lani (1787 otrok . Številka se sicer spreminja, saj vrtci na prosta mesta še vključujejo otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. 

 

Glede na starostno strukturo otrok in prostorske kapacitete so v vrtcih oblikovani 103 oddelki (podatek za šol. leto 2018/19: 105 oddelkov). Novost letošnjega šolskega leta je dodaten razvojni oddelek, kjer se izvaja prilagojeni program za otroke z izrazitejšimi težavami v razvoju.

 

Na čakalnih seznamih vrtcev za medletni sprejem je trenutno 84 otrok, v enakem obdobju lani je bilo na čakalnih seznamih 87 otrok. Vsi vrtci imajo še nekaj prostih mest tako v prvem kot drugem starostnem obdobju. Na čakalnem seznamu ostajajo otroci prvega starostnega obdobja, ki bodo pogoj za vključitev v vrtec izpolnili med šolskim letom. 

 

 

V tekočem koledarskem letu bodo v prvi razred osnovne šole sedli otroci, rojeni leta 2013. 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v predšolsko vzgojo in izobraževanje na začetku šolskega leta 2018/19 v slovenske vrtce vključenih 87.147 otrok, to je  bilo 81,7 % vseh otrok starih 1 do 5 let. Delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v Celju v institucionalno varstvo na začetku šolskega leta 2018/19 je bil 80,2 odstoten (2017/2018:79,7% 2016/2017: 78,8 %, 2015/2016: 81,2 %, 2014/2015: 79,9%).  

 

Tabela 1: Število stalno in začasno prijavljenih otrok po letu rojstva za Mestno občino Celje (Vir: https://paka3.mss.edus.si/sokol/faces/SetlementStatSrch.jspx?_adf.ctrl-state=czw9garpc_71štev 22.8.2019).

 

   
  Stalno prijavljeni Začasno prijavljeni
Leto rojstva Skupaj Dečki Deklice Dečki Deklice
2017 315 147 135 16 17
2016 486 216 235 17 18
2015 501 231 242 16 12
2014 542 260 235 24 23
2013 540 242 254 21 23
2012 579 273 265 25 16
2011 549 238 253 32 26
2010 549 275 251 14 9
2009 511 250 230 16 15
2008 538 254 261 13 10
2007 503 224 254 10 15

 

VARIANTA Tabela 2: 

Tabela 2: Število sprejetih otrok za 1. september 2019 (Vir: uprave vrtcev, 28. avgust 2019) 

 

  Vrtec Število

otrok

Število 

oddelkov

  Vrtec Anice Černejeve 

 

480

od tega 103 novincev

31
  Vrtec Tončke Čečeve

 

634

od tega 119 novincev

34
  Vrtec Zarja

 

662

od tega 128 novincev

38
  Skupaj 1776

od tega 350 novincev in 1426 starih varovancev

103

Tabela: 2: Podrobnejši podatki o vpisu v javne vrtce v Mestne občine Celje za šolsko 2019/2020

 
         
         
         
Podatki o vpisu za 2019/2020 Vrtec Anice Černejeve Vrtec Tončke Čečeve Vrtec Zarja Skupaj
Odhod predšolskih otrok v OŠ s 1. 9. 2019  
Število otrok, ki odhajajo v OŠ 115 139 144 398
Vpisani stari varovanci za šolsko leto 2019/2020  
Število vseh vpisanih starih varovancev 377 515 534 1426
Število otrok, ki imajo odloženo šolanje 15 24 24 63
Število otrok, ki so pri vas zaprosili za premik v sosednji javni vrtec v MOC 6 9 7 22
Vpisani otroci novinci za šolsko leto 2019/2020  
Št. vseh vpisanih novincev 103 119 128 350
Podrobnejši podatki o vpisanih novincih za šolsko leto 2019/2020:  
Število vpisanih novincev 1. starostnega obdobja 75 94 92 261
Število vpisanih novincev 2. starostnega obdobja 28 25 36 89
Število vpisanih otrok novincev, ki bodo izpolnili pogoj za vstop v vrtec med letom 23 24 37 84
Število vpisanih otrok novincev, ki prihajajo iz druge občine 14 12 14 40

 

IZOBRAŽEVANJE

 

Podobno kot ob vseh dosedanjih šolskih letih celjske osnovnošolce za njihovo delo v rednem osnovnošolskem programu čakajo pripravljeni in urejeni šolski prostori. V šolskem letu 2019/2020 bo 9 celjskih osnovnih šol obiskovalo skupaj nekoliko več učencev, in sicer 4120, kar je 58 učencev več kot lani. V prve razrede je letos vpisanih 463 učencev (lani 524 učencev). Letos so oblikovani trije oddelki prvega razreda na dveh osnovnih šolah (I. osnovna šola Celje in Osnovna šola Hudinja), za razliko od lani, ko so bili po trije oddelki prvega razreda na kar štirih šolah. Povečalo se je tudi število otrok z odločbo o usmeritvi na 256 otrok, kar je 11 otrok več kot lani, od tega jih ima 18 pravico do spremljevalca.

 

Podatki o vpisu za šolsko leto 2019/2020 

 

   ŠOLA ŠTEVILO PRVOŠOLCEV

 

ŠTEVILO ODDDELKOV I. RAZREDA ŠTEVILO OTROK Z ODLOČBO O USMERITVI ŠTEVILO OTROK Z ODLOČBO O USMERITVI S SPREMLJEVALCEM ŠTEVILO VSEH UČENCEV V Š.L. 19/20
1 I. OŠ Celje 66 3 20 2 458
2 II. OŠ Celje 55 2 37 2 491
3 III. OŠ Celje 52 2 29 4 486
4 IV. OŠ Celje 47 2 23 2 440
5 OŠ Frana Kranjca 41 2 26 1 393
6 OŠ Frana Roša 44 2 26 4 444
7 OŠ Lava 49 2 27 2 460
8 OŠ Hudinja 65 3 23 0 496
9 OŠ Ljubečna 44 2 45 1 452
  SKUPAJ 463 20 256 18 4120

 

Povečan vpis je tudi na Osnovni šoli Glazija, ki jo bo obiskovalo 215 učencev, kar je 19 otrok več kot lani. Od vseh vpisanih jih bo 30 bivalo v domu šole.

 

V Glasbeno šolo Celje je letos v vseh programih osnovnega glasbenega izobraževanja, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in nadstandardnih programov vpisanih 777 učencev, medtem ko je na srednji stopnji izobraževanja vpisanih 87 dijakov. Skupaj bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 864 učencev in dijakov, kar je za 5 več kot v lanskem šolskem letu.  

 

Prometna varnost učencev

Kot v preteklih letih smo tudi letos izvedli ogled okolišev vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje prav tako pa bo do začetka novega šolskega leta obnovljena vsa talna signalizacija. Mestna občina Celje pa kljub povečani pozornosti ob začetku šolskega leta, skozi celotno leto deluje na dopolnjevanju sistema prometne signalizacije oz. pri izvedbi ukrepov za povečanje prometne varnosti. Tako smo v preteklem šolskem letu izvedli tri nove nivojske prehode za pešce (Podjavorškova ulica in Čopova ulica), prav tako pa se pričakuje izvedba še enega nivojskega prehoda na lokaciji Medloga (ob Ronkovi ulici). Z navedenimi ukrepi se povečuje prometna varnost na šolskih poteh.

 

Ob začetku šolskega leta bomo v terminu od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019 (od ponedeljka do petka) izvajali varovanje na prehodih za pešce v okoliših vseh osnovnih šol v MOC – v času prihoda in odhoda osnovnošolcev v in iz šole. Preventivno akcijo je SPV Mestne občine Celje organiziral v sodelovanju z Društvi upokojencev v Mestni občini Celje, Policijsko postajo Celje, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Celje in ZŠAM Celje.  Nadzor se bo izvajal ob prihodu in odhodu otrok v šolo v prvem šolskem tednu med 7.30 in 8.30 (ob prihodu otrok v šolo) ter 11.30 in 13.30 uro (ob odhodu otrok iz šole). 

 

Ob začetku šolskega leta bosta z namenom povečanja prometne varnosti Policijska postaja Celje ter Medobčinski inšpektorat na MOC izvajala poostren nadzor z meritvami hitrosti v okoliših šol v Celju.

 

Program Šola v naravi v Baški

 

Mestna občina Celje, kot ustanoviteljica družbe Celeia d.o.o., je v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami tudi letos sodelovala pri izvedbi osnovnošolskega programa Šola v naravi za svoje učence v Celjskem domu v Baški na otoku Krku. 

 

V junijskih terminih so letovali učenci: I.OŠ – 34 otrok, OŠ LJUBEČNA – 50 otrok, IV.OŠ – 51 otrok; skupaj 135 otrok.

 

V septembrskih terminih je predvidevamo letovanje učencev: III.OŠ – 48 otrok, OŠ LAVA – 53 otrok, II.OŠ – 54 otrok, OŠ HUDINJA – 50 otrok, OŠ FRANA KRANJCA – 39 otrok, OŠ FRANA ROŠA – 54; predvideno približno 298 otrok.

 

PODROČJE TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA IN MLADIH 

 

Vpis v višje in visokošolske študijske programe 

 

Od 22. do 29. avgusta 2019 je na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih potekal 2. prijavni rok za vpis v visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe, v avgustu in septembru pa tudi za magistrske in doktorske študijske programe (prijavni roki se razlikujejo med visokošolskimi zavodi). Na vseh študijskih programih, ki se izvajajo v Celju, so še prosta vpisna mesta. Prijava poteka preko elektronskega sistema EVŠ Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Od 26. do 30. avgusta 2019 poteka 2. prijavni rok za vpis v višješolske strokovne študijske programe. Prijava poteka izključno elektronsko, preko Višješolske prijavno informacijske službe.

 

Dan raziskovalcev 2019

V Regijskem študijskem središču bodo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje in Komisijo Mladi za Celje pri Mestni občini Celje ter drugimi partnerji, že osmo leto zapored pripravili DAN RAZISKOVALCEV, ki bo v petek, 27. 9. 2019, od 10. do 17. uri, na ploščadi pred Osrednjo knjižnico Celje. 

 

Dogodek je namenjen promociji znanosti in raziskovanja, spodbujanju raziskovalnega duha med vsemi generacijami ter seznanitvi javnosti o različnih raziskovalnih aktivnostih, ki potekajo v naši regiji. Na dogodku obiskovalci dobijo možnost vpogleda v raziskovalni del delovanja izobraževalnih in raziskovalnih zavodov, sodelovanje v različnih kemijskih in fizikalnih eksperimentih, seznanitev z najnovejšimi tehnologijami in raziskovalni inštrumenti, ogled planetarija, polet z virtualnim letalom, in še in še … Letos se projektu priključuje že 20 partnerskih inštitucij, kot nova partnerja se bosta letos pridružila Hiša eksperimentov in Lego robotika. 

 

Kot že nekaj let zapored, bomo organizirali posvet na temo mladinskega raziskovanja, letos ga bomo posvetili 40. obletnici raziskovalnega dela na Srednji zdravstveni šoli Celje.

 

Celjski mladinski center

 

V letu 2019 je bilo do konca meseca junija izvedenih 175 dogodkov. Največ dogodkov je bilo na področju neformalnega učenja in drugih aktivnosti, ki so del programa postali kot pobuda s strani mladih o sodelovanju in deljenju njihovih znanj in izkušenj. V mesecu februarju je bilo tako izvedeno tradicionalno PUSTovanje, ki je privabilo kar 600 otrok. Izvedenih je bilo več predavanj in delavnic, kjer so med drugim gostili Borisa A. Novaka, Gorana Vojnovića, Petro Roter in Izarja Lunačka. Aprila je bil izveden že 14. Festival prostovoljstva, kjer je na objavljen natečaj prispelo rekordno število prijav (54). V letu 2019 so se vzpostavili tedenski četrtni mladinski center – kreativne počitnice, ob začetku in koncu šolskih počitnic, v sodelovanju z Mestnimi četrtmi in Mestno občino Celje. 

Vse dogodke je v prvi polovici leta obiskalo preko 5101 udeležencev.

 

Sodelovanja: Zavod CMLC je skupaj s Inkubatorjem Savinske regije izvedel Start up šolo za dijake in študente in Start up šolo za gluhe in naglušne. Kot zaključek projekta bodo udeleženci v mesecu septembru obiskali Tehnični muzej v Munchnu. Poleg sodelovanja z mladinskimi društvi in srednjimi šolami se je letos okrepilo tudi sodelovanje z osnovnimi šolami. Za zlate bralce je bilo skupaj z Osnovno šolo Frana Kranjca organizirana Podelitev priznanj za bralno značko. V okviru projekte pisarne Celje zdravo mesto se je izvedla delavnica na temo »Mesto srečnih in zdravih ljudi po meri šolarjev« na kateri so osnovnošolci v celjski regiji izpostavili svoja videnje tematike. Dogodek je spremljala otvoritev razstave spisov in fotografij na isto temo, ki sedaj tudi potujejo po vseh osnovnih šolah v Celju. 

Zavod je izvedel predstavitve na osnovnih in srednjih šolah v Celju na temo prostovoljstva, solidarnosti, EU priložnosti, družbene odgovornosti in aktivne participacije. Prav tako so izvedli tudi delavnice o EU na temo prihajajočih volitev, katerih se je udeležilo preko 80 dijakov. V sodelovanju s šolami, fakultetmi in ostalimi izobraževalnimi zavodi v Sloveniji in tujini nudijo prakse in projekta dela za mlade. 

 

Projektno delo: V Zavodu letos uspešno nadaljujejo z izvajanjem 8-ih mednarodnih projektov v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji. Poudarki mednarodnih projektov so na razvijanju mladinskega dela, aktualne digitalizacije mladinskega dela, spodbujanja podjetništva med mladimi ter prenosa dobrih praks in nudenju mednarodne delovne in učne izkušnje. 

 

V mesecu februarju ter aprilu so pripravili večje število projektnih prijav na razpise programa Erasmus + pri katerih so bili zelo uspešni in katerih aktivnosti se bodo začele izvajati v jesenskih mesecih. V sklopu mednarodne mladinske izmenjave so februarja gostili 34 mladih iz Italije, Španije, Latvije, Grčije in Slovenije na temo urbane poezije in razvoj orodij zoper radikalizacije, pripravljajo pa večje mednarodno usposabljanje in obsežnejši solidarnostni projekt »Očistimo celjske hribe«.

 

Informacijska točka Evropske unije Europe Direct Savinjska z letom 2019 nadaljuje z aktivnostmi nudenja informacij o Evropski uniji na regionalni in lokalni ravni. V prvem polletju so izvedli 11 dogodkov za različne ciljne skupine in 12 delavnic na temo spodbujanja aktivne participacije mladih, ki so bile izvedene v celjskih srednjih šolah. V soboto, 31.8. organizirajo kolesarsko dopoldne S KOLESCE-m na POT, kot primer konkretnega projektnega rezultata, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada v Mestni občini Celje in s tem hkrati promovirajo sistem KOLESCE in spodbujajo lokalno prebivalstvo k uporabi le tega.

 

MCC hostel je imel v prvi polovici leta 2019 43 % zasedenost in je do konca junija realiziral 3294 nočitev, kar je 24  % več kot prejšnje leto. MCC Hostel ima visoko oceno na rezervacijskih portalih in se ponovno poteguje za visoka mesta na natečaju Turistične zveze Slovenije. Prav tako v okviru Hostla in projektne skupine nastaja produkt, ki bo zgodbe iz sob povezal z realnimi lokacijami v mestu in jih predstavil v obliki lova na zaklad. Hostel je v letu 2019 postal del učnega centra, kjer v okviru mladinskega dela in z ostalimi organizacijami izvaja veliko projektov, gosti mednarodne in domače študente na praksi ter pripravlja številne spremljevalne aktivnosti za goste.

 

Ob začetku šolskega leta je načrtovanih več odmevnih dogodkov in sicer z dogajanjem ob prvem šolskem dnevu, izvedba mednarodnega usposabljanja za mladinske delavce, delavnice s strokovnjaki na različnih področjih, ustvarjalni tečaji in pestra koncertna jesen. Aktivno pa se pripravljajo na nov večji mednarodni projekt na temo spodbujanja osvajanja mehkih veščin med mladimi.  

 

PODROČJE SOCIALE IN ZDRAVSTVA

 

Javna kuhinja

 

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,07 evrov (z DDV). Mesečno je v program javne kuhinje povprečno vključenih 261 oseb.

 

Pomoč na domu

 

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Trenutno Center za pomoč na domu zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 314-tim uporabnikom mesečno.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene). Veljavna cena pomoči na domu je 19,95 EUR (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 24,26 oz. 25,13 EUR) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 5,50 EUR na uro pomoči. 

 

Domsko varstvo

 

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, poda vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki na podlagi postopka izda odločbo. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev – v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 226-im občanom.

 

Pilotni projekt Dolgotrajne oskrbe 

 

Zdravstveni dom Celje je skupaj s partnerji, JZ SOCIO Celje, Centrom za socialno delo Celje in Domom sv. Jožef v okviru projekta »Izvedba pilotnih projektov, ki podpirajo prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« dne 15. 11. 2018 vzpostavil enotno vstopno točko. Projekt se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. V okviru projekta, ki so ga poimenovali Projekt Dolgotrajna oskrba v Celju upravičencem zagotavljajo nove storitve, kot na primer storitve za ohranjanje samostojnosti, svetovanje za prilagoditev prostora, storitve psihosocialne podpore, pa tudi storitve e-oskrbe. Enotna vstopna točka se nahaja v drugem nadstropju Zdravstvenega doma Celje. V našem okolju se lahko v projektne aktivnosti vključujejo občanke in občani občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, starejši od 18 let. Aktivnosti so namenjene osebam, ki zaradi zmanjšanih telesnih in kognitivnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju potrebujejo pomoč druge osebe pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil ter bodo ocenjeni kot upravičeni do novih storitev, ki jih zagotavljamo v projektu. Zainteresirani za vključitev v projekt oddajo vlogo na enotni vstopni točki Zdravstvenega doma Celje. Strokovni delavec enotne vstopne točke se z vlagatelji dogovori za obisk na domu, kjer s pomočjo enotne ocenjevalne lestvice in pogovora oceni ali je vlagatelj upravičen do novih storitev, ki jih za upravičence omogočajo v projektu brezplačno. Pilotni projekt se bo izvajal do 30. junija 2020. 

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti

 

Vsako leto objavimo Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinanciramo že 67 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokojence…).

Mestna občina Celje zagotavlja tudi sredstva za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, v smislu zagotavljanja javnega interesa na področju humanitarnih aktivnosti, ki jih bo izbrani izvajalec porabil za izvajanje svojega socialnega programa.

V letu 2019 je bilo za sofinanciranje navedenih programov zagotovljenih 130.000 EUR.

 

Letovanje otrok v Baški

 

Mestna občina Celje, kot ustanoviteljica družbe Celeia d.o.o., je tudi letošnje poletje  omogočila letovanje celjskim otrokom, ki prihajajo iz socialno ogroženih okolij, v Celjskem domu v Baški na otoku Krku. V mesecu juniju, juliju in avgustu 2019 je bilo izvedenih pet desetdnevnih kolonij v naslednjih terminih: 

 

– termin 30.6.-10.7. – 79 otrok (MOC 65),

– termin 10.7.-20.7. – 90 otrok (MOC 79)

– termin 20.7.-30.7. – 77 otrok (MOC 64)

– termin 30.7.-9.8. – 73 otrok ( MOC 62)

– termin 9.8. – 19.8. – 66 otrok (MOC 50)

 

Skupaj je bilo v vseh terminih v kolonijah vključenih 385 otrok, od tega 320 otrok s prijavljenim stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje.

 

KULTURA IN TURIZEM

 

Javni poziv za izbiro kulturnih projektov

 

Na javni poziv za izbiro kulturnih projektov, ki jih sofinancira Mestna občina Celje, je v letu 2019 prispelo 91 različnih predlogov. Tudi letos je bil v okviru javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, za katere smo namenili 196.500 EUR, eden izmed namenov vključitev društev in samostojnih kulturnih izvajalcev v program Poletja v Celju, knežjem mestu, ki ga vsako leto organizira Zavoda Celeia Celje. 

 

ŠPORT IN TEKMOVANJA

 

FIRST LEGO League (Houston, Texas, ZDA)

 

Med 15. in 18. aprilom je potekalo tekmovanje FIRST LEGO League, v katerem smo lahko izjemno ponosni na našo celjsko ekipo Black&White iz I. osnovne šole Celje. Omenjena ekipa je kot edini slovenski predstavnik na tem tekmovanju dosegla neverjetni uspeh. Kot najboljša ekipa regije Adria se je uvrstila na svetovno prvenstvo, ki je bilo v Houstonu, v zvezni državi Texas, ZDA. Na svetovno prvenstvo je bilo povabljenih 108 najboljših svetovnih ekip iz 86 držav z vsega sveta, v predtekmovanjih pa je sodelovalo več kot 40.000 ekip, skupaj kar 320.000 otrok v starosti od 9 do 16 let iz 98 držav. 

 

Čeprav je bila naša ekipa med najmlajšimi (2 šestošolki, 2 sedmošolca, 1 osmošolec in 1 devetošolec), je na prireditvi odlično zastopala in promovirala Celje in Slovenijo, obenem pa dosegla tudi izjemen tekmovalni rezultat. V kategoriji Teamwork Award, ki velja za eno najbolj zahtevnih, saj gre za odlično delo ekipe pri predstavitvi projekta, in to v angleškem jeziku, je namreč osvojila pokal za 3. najboljšo ekipo na svetu. 

 

  1. kolesarska dirka Po Sloveniji 

 

V mesecu juniju je po Sloveniji potekala že 26. zaporedna izvedba kolesarske dirke »Po Sloveniji«. Gre za vrhunsko športno prireditev, ki je zaradi odlične organizacije in izvedbe s strani mednarodne kolesarske zveze UCI v lanskem letu pridobila izjemno priznanje s

 

podeljenim statusom tekmovanja z nazivom »UCI Hors Class«, s čimer se omenjeno tekmovanje uvršča tik pod samim svetovnim vrhom kolesarskih tekmovanj, ki potekajo pod nazivom »UCI World Class« kot so npr. Tour de France, Giro di Italia ali pa španska Vuelta. V Celju smo ponosni, da smo kot mesto partner lahko dne 20. 6. bili soorganizatorji te prireditve, s spremljanjem dramatičnega zaključka 146,3 km dolge 2. etape dirke s ciljem v Starem mestnem jedru, v kateri je slavil zmago slovenski kolesar Luka Mezgec. 

 

Mednarodne igre šolarjev v Ufi (Rusija)

 

Ufa je julija gostila 53. mednarodne igre šolarjev, na katerih so sodelovali mladi športniki, med 12. in 15. letom, iz celjskih športnih klubov (Atletsko društvo Kladivar, Plavalni klub Neptun, Judo klub Ivo Reya). Nastopali so v atletiki, plavanju in judu. Mladi športniki so dosegli svoje najboljše rezultate, kljub temu, da domov niso prinesli medalj.

 

Evropsko prvenstvo v rokometu do 17 let za ženske

 

Celje je avgusta gostilo evropsko prvenstvo mlajših selekcij v rokometu. V dvorani Golovec in Zlatorog so tekmovala dekleta do 17 let. Prvakinje so postane Madžarke, Slovenke so EP končale na 10. mestu.

 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE S PODROČJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

V času poletnih počitnic so bila na osnovnošolskih objektih izvedena vsakoletna manjša investicijsko-vzdrževalna dela, za katera je MOC namenila približno 155.000 EUR: 

  • na OŠ Frana Kranjca smo pristopili k ureditvi zunanjega igrišča; 
  • na OŠ Lava smo sanirali zamakanje kupole na strehi; 
  • na IV. OŠ Celje smo pristopili k zamenjavi stekel na požarni steni; 
  • na I. OŠ Celje so se uredila šolska igrala za potrebe I. triade in poletnega počitniškega varstva ter nabavila oprema za eno učilnico; 
  • na IV. OŠ Celje in OŠ Glazija so se izvedla gradbena dela za ureditev elektroenergetskih kablov za povečanje priključne električne moči; 
  • na OŠ Lava smo v fazi ureditve fasade na prizidku. 

 

Investicijsko vzdrževanje vrtcev

 

V času poletnih počitnic so v vrtcih izvedli načrtovana investicijsko – vzdrževalna dela v objektih in na igriščih (zamenjava dotrajanega pohištva, opreme in igral ter večja tekoča vzdrževalna dela).

 

V Vrtcu Anice Černejeve, enota Mavrica  smo izvedli rekonstrukcijo centralne kuhinje s pomožnimi prostori. Vrednost celotne investicije je 231.782,08 EUR z DDV.

 

Istočasno se je v sklopu projekta Energetska sanacija javnih objektov v Mestni občini Celje – javno zasebno partnerstvo, izvedlo tudi energetsko učinkovito prezračevanje kuhinje ter nekateri drugi energetski ukrepe znotraj stavbe. 

 

Osnovna šola Hudinja

 

Zaradi zagotavljanja reševanja problemov osnovnošolskega prostora je Mestna občina Celje pričela s postopki za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja, za kar je bila potrebna tudi dopolnitev odloka od zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja. 

Izvedeno je bilo že javno naročilo za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije. Smo v fazi pridobitve DGD in PZI projektne dokumentacije. 

Ocenjena vrednost investicije je 1.700.000 EUR. Izvedba prizidka je načrtovana v letih 2019 in 2020.  

 

Prenova Slovenskega ljudskega gledališča Celje

 

Trenutno poteka prenova velike dvorane Slovenskega ljudskega gledališča Celje in foyer-ja. Le-ta zajema prenovo parterja, balkona in galerije, kar je namenjeno predvsem obiskovalcem. Dela, ki jih opravlja podjetje Remont d.d. bodo zaključena predvidoma v prvi polovici meseca septembra 2019.

Pogodbena vrednost del je ocenjena na 765.391,58 eur.

 

Energetska sanacija javnih objektov v Celju

 

Dobro leto dni v Celju poteka energetska sanacija vrtcev, šol in ene najlepših stavb v mestu, Celjskega doma. Partner v projektu je javno podjetje Energetika Celje, s katerim je Mestna občina Celje sklenila javno-zasebno partnerstvo. 

 

Poleg Celjskega doma se obnavljajo II. osnovna šola Celje, IV. osnovna šola Celje, Osnovna šola Glazija, Osnovna šola Hudinja, Vrtec Zarja (enoti Živ žav in Iskrica) in Vrtec Anice Černejeve (enota Mavrica). Obnove, ki so obsegale dodatno toplotno izolacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, posodabljanje ogrevalnih sistemov, nameščanje toplotnih črpalk, urejanje prezračevalnih sistemov kuhinj in telovadnic, nameščanje okolju prijaznejših LED sijalk, itd.,  so v zaključnih fazah. Z uvedbo energetskega monitoringa bomo lahko izvajali učinkoviti nadzor nad porabo energentov v energetsko saniranih stavbah.

 

Ministrstvo za infrastrukturo je Mestni občini Celje za projekt dodelilo 1.600.460,51 € nepovratnih sredstev (od tega 85% iz Sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov znaša 4.054.573,15 €. Nekaj več kot polovico sredstev bo zagotovilo podjetje Energetika Celje, preostanek pa Mestna občina Celje iz proračuna.

 

Sočasno saniramo historično fasado Celjskega doma, hkrati pa se izvaja tudi preureditev dvorišča. Za ta namen bo Mestna občina Celje zagotovila nekaj manj kot 1 mio EUR sredstev. 

 

Zavetišče za brezdomce

 

Naročnik za izvedbo projekta »Prenova mansarde na Kosovi 7, Celje«, katerega vrednost del znaša 48.111,00 € (skupaj z DDV) je v zaključni fazi dokončanja izvedbe, ki bo imela za posledico prenovo mansarde na objektu, ki nudi zatočišče brezdomnim osebam. V okviru projekta bo izvedena izolacija mansarde, vgrajena bodo nova strešna okna, prav tako pa se bodo delno obnovili bivalni prostori.

 

Poletno počitniško varstvo

 

Poletno počitniško varstvo na I. OŠ Celje je bilo v dogovoru z MO Celje letos že 5. leto organizirano za vse celjske osnovnošolce  od 1. do 5. razreda, udeležili pa so se ga lahko tudi otroci iz ostalih občin. Vsa leta ga za otroke, ko obiskujejo celjske šole, MO Celje v določenem deležu tudi finančno podpira, in sicer s kritjem dodatnega zavarovanja in nekaterih materialnih stroškov, ki nastajajo pri izvedbi samega programa (material za ustvarjalne delavnice, material za osebno higieno, sanitetni material…), prav tako pa tudi s kritjem dela stroškov, vezanih na plačilo izvajalcev.

Dejavnosti v PPV so izvajali zaposleni na I. osnovni šoli Celje ob pomoči treh izvajalk, ki so do zadnjega šolskega dne izvajale učno pomoč na treh osnovnih šolah in so financirane s strani MO Celje. V času poletnih počitnic so svoje delo opravljale v Poletnem počitniškem varstvu na I. OŠ Celje, s pričetkom novega šolskega leta pa bodo z delom nadaljevale na  tistih šolah, na katerih so trenutno zaposlene. Ena oseba je opravljala delo izvajalke preko Študentskega servisa. 

Poletno počitniško varstvo je potekalo od 26. 6. 2019 do 30. 8. 2019, in sicer vsak dan od 6. 00 do 16.30. Omenjeni projekt je bil zasnovan kot oblika pomoči  staršem pri zagotavljanju varstva njihovih otrok v času poletnih počitnic. Programsko je že vsa leta oblikovan tako, da ponuja otrokom raznovrstne aktivnosti, prilagojene njihovi starosti, potrebam in interesom. Poleg sproščenega druženja s sovrstniki, ponuja tudi veliko gibanja in različnih športnih aktivnosti, prav tako pa tudi vrsto možnosti za ustvarjanje na različnih področjih. Tudi letos je bilo zelo uspešno sodelovanje z mnogimi zunanjimi izvajalci (22), ki so prišli svoje dejavnosti predstavit na šolo (geolog, animator, pasja šola, Alpska šola, akrobatika, NTC delavnice, klekljanje, predstavitev plazilcev, košarkarska šola, capoeira, ples, gledališka dejavnost, novinarska delavnica RTV SLO, zdravstvene delavnice, potopisno predavanje), nekatere pa smo šli obiskat (Knjižnica pri Mišku Knjižku, NT&RC, Judo klub Ivo Reya, kmetija Flis, Pošta Celje). Nekatere delavnice (naravoslovna, lutkarska, robotika) so izvajali tudi učitelji I. OŠ Celje. Enkrat tedensko je bil v sodelovanju s planinskim vodnikom organiziran tudi planinski pohod, organizirali pa smo tudi dva izleta (Čebelarski center Lukovica in Grad Strmol Rogatec). 

V sodelovanju s Športno-plezalnim odsekom PD Celje Matica so se lahko otroci v času obiskovanja PPV udeležili tudi Male šole plezanja. 

 

ŠTEVILO OTROK PO RAZREDIH 

                          

Razred Št. otrok
1. 70
2. 44
3. 32
4. 14
5. 6
Skupaj 166


 

ŠTEVILO OTROK PO OBČINAH

 

Občina Št. otrok
Celje 140
Ostale občine (26) 26

 

VIR:MESTNA OBČINA CELJE(Alja Tihle Hren)