Občine Obsotelja in Kozjanskega bi se lahko že čez 4 leta oskrbovale z veterno energijo - savinjska.info

Občine Obsotelja in Kozjanskega bi se lahko že čez 4 leta oskrbovale z veterno energijo

Kot piše VECER.COM:

Občine Obsotelja in Kozjanskega bi se lahko oskrbovale z vetrno energijo. Dravske elektrarne tam načrtujejo postavitev šestih vetrnic. Po najboljšem scenariju bodo končane čez štiri leta.


Šest vetrnic želijo Dravske elektrarne postaviti na območje Loga, na Macelj, na mejo med občinama Rogatec in Žetale. Na zadnji seji rogaškega občinskega sveta so predstavniki Dravskih elektrarn načrte delili s svetniki. “Vsaj dve od teh šestih vetrnic bosta na našem zemljišču, preostale bodo verjetno v občini Žetale. Meritve vetrov trajajo eno leto, a za zdaj kažejo, da je lokacija primerna za vetrno elektrarno,” povzema župan Rogatca Martin Mikolič. Svetniki so predlog elektrarn dobro sprejeli, a treba je počakati še na mnenja občanov, ki jih lahko podajo do 20. novembra, doda Mikolič.

Najhitreje čez štiri leta

Trenutno je načrt za vetrno elektrarno na Maclju le pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta. “S prejetim sklepom o začetku priprave državnega prostorskega načrta se največ dela šele začne. Začne se preverjanje področjih in vplivov – kar lahko traja kar nekaj let –, potem ko strokovne institucije preverijo relevantna področja in podajo rezultate opravljenih analiz, ki povedo, ali je projekt dejansko izvedljiv. Sami postopki umeščanja v prostor pa lahko trajajo od tri do pet let,” pojasnjujejo v Dravskih elektrarnah. Tako naj bi bili dokumentacija in gradnja, če bodo Dravske elektrarne dobile vsa dovoljenja, po Mikoličevih besedah končani najhitreje čez štiri ali pet let. Ko bodo vetrnice postavljene, pa naj bi z energijo oskrbovale vse občine Obsotelja in Kozjanskega, vključno s šentjursko občino, izpostavlja Mikolič glavno prednost. Za to je sicer poleg vetrnic treba urediti še daljnovode do transformatorske postaje v Rogaški Slatini in drugo potrebno infrastrukturo. A tudi Mikolič poudarja, da bo do takrat minilo kar nekaj let.

image

Šest vetrnic naj bi postavili na Maclju, med občinama Rogatec in Žetale.MOP

Ne brez ljudi, ki tam živijo

Vetrne elektrarne naj bi bile v občini Rogatec od stanovanjskih hiš oddaljene vsaj 800 metrov. Tako prebivalcev naj ne bi motil njihov hrup. 

Preostanek članka si lahko pogledate na tej POVEZAVI

 

VIR: VECER.COMAVTORICA: Tina Murko Gajšek – FOTO: PIXABAY(simbolična fotografija), MOP

X