Objavljen poziv za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s Covid-19 - savinjska.info

Objavljen poziv za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s Covid-19

Ministrstvo za javno upravo objavlja poziv za oddajo ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s Covid-19 za operacijska sistema iOS in Android.

Ministrstvo za javno upravo objavlja poziv za oddajo ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s Covid-19 za operacijska sistema iOS in Android, ki temelji na t.i. nemški aplikaciji Corona-Warn-App ter razvoj grafičnega vmesnika za povezavo na zaledni sistem Covid-19 opozorilnega sistema.

Več o razpisnih zahtevah je v tehničnih specifikacijah.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 7. 2020 do 12:00 ure, na elektronski naslov: gp.mju@gov.si z obveznim sklicem na zadevo 450-1003/2020.

Obrazec za oddajo ponudbe in opis meril in pogojev so v tem dokumentu (prilagamo ga v dveh oblikah):

Tehnične specifikacije naročila so v tem dokumentu: Tehnične specifikacije_COVID19_aplikacije_koncna_za_objavo.docx

Ker želimo spodbujati digitalno poslovanje vam predlagamo, da oddane ponudbe digitalno podpišete. Vsekakor pa to ni nujno in ne vpliva na oddajo ponudbe, če posredovano ponudbo podpišete v fizični obliki.

 

VIR: GOV.SI