Objavljen razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, Velenje, Savinjska regija

Mestna občina Velenje je na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2022 in 2023. Predmet javnega razpisa so programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšujejo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za leto 2022 je 100.000 evrov in za leto 2023 prav tako 100.000 evrov.

 

Upravičenci do sofinanciranja so:

1.      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;

2.      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje;

3.      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihovi programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.

 

Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejele sredstva za isti program/projekt/prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva …).

 

Vloge za programe/projekte/prireditve, izvedene v letih 2022 in 2023, lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v času od objave javnega razpisa do 31. 12. 2023.

 

Besedilo razpisa in povezava do aplikacije za prijavo sta objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave).

 

VIR: VELENJE.SI