SLOVENIJAZANIMIVOSTI

Obvezna postavitev sončnih elektrarn. Za katere objekte?

Obvezna postavitev sončnih elektrarn je opredeljena v uredbi o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav. V veljavo stopi v soboto, 13.4.2024. V uredbi je določeno, da je za nekatere objekte obvezna postavitev sončnih elektrarn. Uredba bo, kot nadrejeni akt veljala po vsej državi in s tem zagotovila lažjo in hitrejšo izpeljavo postopkov.

Novogradnje s streho več kot 1000 kvadratnih metrov

Uredba med drugim določa za vse novogradnje s streho ali nadstreškom s tlorisno površino večjo od 1000 kvadratnih metrov, obvezno postavitev sončnih elektrarn. Gre predvsem za gospodarske objekte in javno infrastrukturo. Enako določilo hkratne postavitve sončne elektrarne velja tudi za nova parkirišča s površino večjo od 1000 kvadratnih metrov.

Podjetniški svetovalci podjetja DATA so vam na voljo za pomoč in pripravo na vašo podjetniško pot. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01/600-1530 za individualno obravnavo.

Kdaj uredba ne ni zavezujoča?

Postavitev ne bo zahtevana v primeru, da priklop na elektroenergetsko omrežje ni možen, če sta namembnost ali vrsta objekta neprimerna, če ni primerne lege ali osončenost lokacije, če je ni zadostne nosilnost objekta in v primeru, da bi postavitev fotonapetostne naprave pomenila varnostno tveganje. Uredba ni zavezujoča tudi v primerih, ko bi to pomenilo bistveno podražitev objekta.

Kakšne so določbe v uredbi

V uredbi so zapisana tudi določena pravila glede dovoljene prostovoljne postavitve fotonapetostnih naprav. Ta bo tako dovoljena na enako velikih strehah obstoječih stavb ali parkirišč. Hkrati bo dovoljena tudi na območjih cest, železnic, območij za proizvodnjo elektrike ter odlagališč odpadkov.

Kje jih bo mogoče postaviti?

Dovoljeno bo tudi postavitev na strehah stavb manjših od 1000 kvadratnih metrov, na fasadah ali balkonih in nad manjšimi parkirišči. V uredbi je tudi zapisana možnost postavitve naprav na nepozidanih stavbnih zemljiščih s poslovno namembnostjo, na katerih se graditev še ni začela. To so med drugim zemljišča rezervirana za industrijske cone.

So zagrožene tudi kazni?

Uredba glede obvezne postavitve sončnih elektrarn ne predvideva kazenskih ukrepov. Investitorji namreč ne bodo pridobili gradbenega dovoljenja za nove objekte, če ne bodo upoštevali določil uredbe. Za že vsa pridobljena gradbena dovoljenja in za tista, za katera postopki že potekajo, se izpeljejo po dosedanjih pravilih.

Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem določil uredbe bodo izvajali inšpektorji z različnih področij, ki bodo poskrbeli za ustrezno usklajenost med svojimi aktivnostmi.

 

vir: data.si