Odloženi prispevki morajo biti plačani do konca marca 2022! - savinjska.info

Odloženi prispevki morajo biti plačani do konca marca 2022!

Odloženi prispevki za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 morajo biti poravnani najkasneje do 31. marca 2022. Ko bodo odloženi prispevki poplačani, morate o tem tudi obvestiti FURS!

Odloženi prispevki za čas razglašene epidemije

Naj Vas spomnimo – Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, objavljen 28. marca 2020 v Uradnem listu, ki je nastopil v veljavo 29. marca 2020, je samozaposlenim uvedel možnost odloga prispevkov. Odloženi prispevki za mesec marec, april in maj bi zapadli v plačilo v aprilu, maju in juniju 2020. Zakon je omogočal takšen odlog tako samozaposlenim kot tudi vsem ostalim, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost.

Odloženi prispevki niso predmet zamudnih obresti

Ukrep je bil namenjen zmanjšanje pritiska na odprto brezposelnost. Odloženi prispevki ne bodo predmet zamudnih obresti.

Obvestiti morate FURS!

Poplačilo teh prispevkov lahko zavezanci izvedejo v več obrokih ali enem samem. V kolikor bo poplačilo izvedeno pred 31. marcem 2022, morajo o tem obvestiti FURS. To uredijo tako, da zavezanci izpolnijo vlogo za izravnavo/pobot.


Na podlagi oddane vloge bo FURS izvedel izravnavo terjatev. Tako si zavezanec zagotovi pravilni vrstni red zapiranja. FURS namreč glede na vrsto obvezne dajatve v knjigovodski evidenci zapira najstarejšo obveznost te vrste dajatve.

Vir: FURS 

 

VIR: DATA.SI

X