Otroški dodatek – komu pripada in v kakšni višini? - savinjska.info

Otroški dodatek – komu pripada in v kakšni višini?

Otroški dodatek je denarni prejemek, ki Vam lahko pripada na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Komu pripada otroški dodatek in v kolikšni višini? Kakšni so pogoji za njegovo uveljavljanje?

Komu pripada otroški dodatek in kateri od staršev ga lahko uveljavlja?

Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka lahko poteka s strani enega od staršev oziroma druge osebe, ki skrbi za otroka do 18. leta starosti. Pogoj za uveljavljanje otroškega dodatka je prijavljeno prebivališče in tudi dejansko bivanje v Republiki Sloveniji.

V primeru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka v 30 dneh po rojstvu otroka, ste upravičeni do dodatka že z mesecem otrokovega rojstva. Drugače se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta.

Kakšna je višina otroškega dodatka?

Otroški dodatek oyiroma višina otroškega dodatka je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka se seštejejo. Višina otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v evrih, posodobljeno s 1.2.2020):

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih)Otroški dodatek – 1. otrokOtroški dodatek – 2. otrokOtroški dodatek – 3. in naslednji otrok
1do 191,40117,05128,75140,47
2od 191,41 do 319,01100,08110,63121,12
3od 319,02 do 382,8276,2785,2594,19
4od 382,83 do 446,6260,1668,6477,28
5od 446,63 do 563,6049,1957,4165,57
6od 563,61 do 680,5631,1739,0146,81
7od 680,57 do 871,9823,3831,1739,01
8od 871,99 do 1.052,7520,3628,1635,95

Vir: mddsz.gov.si


Višina otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih, posodobljeno s 1.2.2020):

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih)Otroški dodatek – 1. otrokOtroški dodatek – 2. otrokOtroški dodatek – 3. in vsak naslednji otrok
1do 191,40117,05128,75140,47
2od 191,41 do 319,01100,08110,63121,12
3od 319,02 do 382,8276,2785,2594,19
4od 382,83 do 446,6260,1668,6477,28
5od 446,63 do 563,6049,1957,4165,57
6od 563,61 do 680,5631,1739,0146,81
7od 680,57 do 871,9829,5237,3150,84
8od 871,99 do 1.052,7523,4331,2340,85

Vir: mddsz.gov.si

Kje in kako se uveljavlja otroški dodatek?

Center za socialno delo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, je točka za uveljavljanje otroškega dodatka.

V primeru prvega uveljavljanja otroškega dodatka, je potrebno oddati le vlogo. V primeru, da ni prvič in Vam ta pravica izteče, centri za socialno delo odločijo komu pripada ta dodatek še naprej – po uradni dolžnosti.

 

VIR: DATA.SI

X