Padla odločitev glede gradnje tretje razvojne osi, Braslovče, Savinjska regija - savinjska.info

Padla odločitev glede gradnje tretje razvojne osi, Braslovče, Savinjska regija

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo občinskih svetov občin Braslovče in Polzela, odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek tretje razvojne osi Šentrupert – Velenje ni v neskladju z ustavo.
 
S tem se bodo lahko postopki za gradnjo hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljevali.       
 
T. T.