Polnilnice za polnjenje električnih vozil v Zrečah, Savinjska regija

Da bi uporabnikom električnih vozil naprav omogočili polnjenje svojih vozil tudi na našem območju smo zagotovili tri električne polnilnice tipa G6 232-2-0, katerih dobavitelj je Petrol d.d. Cena treh omenjenih polnilnih postaj je znašala 9.870,00 EUR brez DDV.

Občina Zreče, Savinjska regija, se je konec marca 2019 za namen nakupa polnilnih postaj prijavila na javni razpis Eko sklada, na podlagi katerega ji je bila odobrena nepovratna finančna spodbuda za tri polnilne postaje v višini 9.000,00 EUR. 4. septembra 2019 so bile vse tri električne polnilnice dobavljene, nameščene in predane v uporabo.

Priprava lokacij (gradbena dela – temeljenje) za nameščanje polnilnih postaj je znašala 469,70 EUR. Vse polnilnice imajo ustrezno talno označbo in prometni znak, kar je znašalo 644,16 EUR. Elektro inštalaterska dela za priklop polnilnic na električno napajanje pa so znašala 1.206,94 EUR.

Skupna vrednost investicije za električne polnilnice v Zrečah (polnilne postaje in pripravljalna dela) je znašala okoli 12.190,80 EUR.

Pogodba o upravljanju in vzdrževanju polnilnih postaj je sklenjena med dobaviteljem Petrolom d.d., Občino Zreče in podjetjem Unitur d.o.o. za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Lokacije polnilnih postaj za električna vozila v Zrečah:

  1. parkirišče pred Občino Zreče,
  2. parkirišče pred Termami Zreče, pri rampi na vstopu v Hotel Dobrava,
  3. parkirišče pred Hotelom na Natura Rogli.

 

VIR:ZRECE.SI