Povračilo stroškov za prehrano - savinjska.info

Povračilo stroškov za prehrano

Kot pišejo pri podjetju DATA.SI(DATA D.O.O.), zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti naslednja povračila v zvezi z delom:

  • povračilo stroškov za prehrano med delom,
  • povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter
  • povračilo stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Kakšna je višina povračila stroškov za prehrano?

Ali se je višina povračila stroškov za prehrano kaj spremenila? O tem smo že pisali v članku Prehrana med delom – kaj vam pripada?

Višina povračila stroškov za prehrano se razlikuje od delodajalca do delodajalca. Višina povračila stroškov za prehrano navadno ni zapisana v pogodbi o zaposlitvi. Višina povračila stroškov za prehrano je odvisna od tega, kje ste zaposleni in katera kolektivna pogodba zavezuje podjetje, v katerem ste zaposleni.

Do povračila stroška prehrane med delom je upravičen vsak delavec, ki je na delu prisoten vsaj 4 ure.

Če ste zaposleni v javnem sektorju, za vas velja ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki je bil objavljen v Uradnem listu. Znesek povračila stroškov za prehrano med delom znaša od 1. januarja 2019 dalje 3,81 eurov. Še vedno pa velja izjema za funkcionarje, katerih prehrana ostaja v višini 3,52 eurov, kot to ureja ZUJF.

Če ste zaposleni v gospodarstvu je potrebno pogledat, katere kolektivna pogodba zavezuje delodajalca. Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa, da se povračilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 6,12 eura.

Če je delavec na delu prisoten deset ur ali več, je za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višine 0,76 eura za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Preverite torej pogodbo o zaposlitvi, kjer je navedeno katera kolektivna pogodba in podzakonski akt zavezuje podjetje, v katerem ste zaposleni.

Morda imate interni pravilnik, ki določa višino povračila stroškov za prehrano? Vsak delavec je upravičen do vpogleda v interne akte delodajalca.

VIR:DATA.SI(DATA D.O.O.) FOTO: PIXABAY