Povzetek 1.izredne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, Savinjska regija

Občinski svet Občine Vojnik, Savinjska regija, je na 1. izredni seji 16. 4. 2019:

 

– se seznanil s predlogom umestitve navezovalne ceste Ljubečna–Arclin v prostor ter sprejel sklep, s katerim podpira projekt Navezovalna cesta Ljubečna–priključek AC Celje vzhod–varianta jug 2;

– sprejel predlog spremembe občinske meje med Mestno občino Celje in Občino Vojnik;

– se seznanil s projektom Poslovni objekt obrtna cona Vojnik in ga podprl;

– se seznanil s projektom Gasilski poligon Vojnik in predlagal pridobitev dodatnih obrazložitev.

 

Povzela: Tanja Golec Prevoršek

 

VIR:VOJNIK.SI