Poziv trgovcem: ne zvišujte cen blaga in storitev, po katerih je v teh časih večje povpraševanje

Vlada Republike Slovenije je pozvala vse prodajalce, ki potrošnikom v času razglašene epidemije, zagotavljajo blago in storitve, da dosledno spoštujejo navedeno določbo in ne zvišujejo cen blaga in storitev, po katerih je v teh časih večje povpraševanje.

Hkrati opozarjajo tudi na spoštovanje določb Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa, da je dolžno podjetje prodajati blago in storitve vsem potrošnikom pod enakimi pogoji, kar pomeni, da niso dovoljene kakršne koli rezervacije blaga in storitev. V primeru, da trgovec omeji nakup na količine, primerne za gospodinjstvo, to ne predstavlja kršitve.

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07), ki ureja razmerja podjetij do potrošnikov, določa, da se izkoriščanje nesrečnega dogodka ali okoliščin, ki zaradi svoje resnosti zmanjšujejo potrošnikovo sposobnost presoje, česar se podjetje zaveda, pa to kljub temu izkoristi, da bi tako vplivalo na potrošnikovo odločitev glede izdelka, šteje za agresivno poslovno prakso, ki je prepovedana, in se lahko kaznuje z globo v višini od 3.000 do 40.000 EUR za pravno osebo in od 300 do 2.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe.

Če opazite neupravičeno zvišanje cen blaga in storitev, lahko takšno prakso prijavite na Tržni inšpektorat: gp.tirs@gov.si.

 

VIR: ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE(ZPS.SI)FOTO: ZPS.SI