ZANIMIVOSTI

Predlog davčnih sprememb za normirani s.p.

Predlog davčnih sprememb za normirani sp naj bi bil sprejet v prvem svežnju predlogov davčnih sprememb. Kakšen je predlog davčnih sprememb za normirani sp? Osnovno izhodišče predloga je znižanje praga za vstop v normirani sistem. Več si preberite v nadaljevanju članka. Razmišljate o odprtju sp? Želite biti normirani sp? Pohitite še pred napovedanimi spremembami. Pokličite nas na 01/600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Predlog davčnih sprememb za normirani sp – značilnosti normiranega sp do sedaj

Normirani sp je zanimiv za tiste podjetnike, ki pri svojem poslovanju ne ustvarjajo veliko stroškov. Sicer se beseda normiranec največkrat uporablja v povezavi s samostojnimi podjetniki, vendar imajo pa tudi družbe možnost uporabe tovrstne obdavčitve. Tudi popoldanski sp je lahko normirani sp. V tem primeru fizična oseba, ki je v rednem delovnem razmerju opravlja še t.i. popoldansko dejavnost in nima obdavčenega dobička. Plača pa končni davek po stopnji 20%. Pravna podlaga za odločitev o načinu obdavčitve s.p. je v Zakonu o dohodnini. Zakon določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati normirani s.p., da izkoristi obdavčitev z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Predlog davčnih sprememb za normirani sp – pogoji, ki so veljali do sedaj

Po veljavni zakonodaji je prag za vstop v polni sistem normiranega sp 100 tisoč evrov letnih prihodkov (pod pogojem, da je bila pri zavezancu obvezno socialno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj devet mesecev). Za popoldanski normirani sp  ta prag znaša 50 tisoč evrov letnih prihodkov.

Normirani odhodki pri polnem normiranem sp do prihodkov 50 tisoč evrov znašajo 80-odstotkov, nad to mejo pa so 40-odstotni. Pri popoldanskem normiranem sp znašajo normirani odhodki 80-odstotkov, vendar samo do meje 12.500 evrov letnih prihodkov.

Kakšen je predlog davčnih sprememb? 

Bolj natančno si poglejmo trenutne predloge davčnih sprememb za normirani sp. Za vstop v sistem bodo letni prihodki normiranega sp omejeni na 60 tisoč evrov (mejo lahko dve leti presegate), pri popoldanskem normiranem sp bodo letni prihodki omejeni na 30 tisoč evrov. Normirani odhodki bodo 80-odstotkni do prihodkov v višini 60 tisoč evrov. V primeru, da bo ta meja presežena, normiranih odhodkov ne bo. Prag za normirani sistem boste sicer lahko prestopili, vendar boste morali izstopiti iz sistema normiranih odhodkov, če boste v dveh zaporednih letih presegli 300 tisoč evrov prihodkov skupaj. Pri popoldanskem normiranem sp bodo normirani odhodki znašali 80 odstotkov do letnih prihodkov v višini 12.500 evrov, višji bodo do meje 30 tisoč evrov in sicer 40-odstotni, nad 30 tisoč evri pa normiranih odhodkov ne bo. V sistem polnega normiranega sp bodo lahko vstopili samo tisti, ki bodo kot podjetnik polno zavarovani sami. Davčna stopnja bo ostala enaka, in sicer 20-odstotna.

O novostih, spremembah oz. dopolnitvah davčnih predlogov za polni normirani sp ali popoldanski normirani sp vas bomo ažurno obveščali.

Se zanimate za odprtje podjetja? Pokličite nas na 01/600 15 30 ali pišite na data@data.si

 

vir: data.si