SLOVENIJA

Volitve EU 2024 in potrošniki: prihodnji evropski poslanci bodo imeli odgovorno nalogo

Na Zvezi potrošnikov Slovenije smo zato izpostavili ključne prioritete in jih poslali na sedeže strank, v želji, da nam pošljejo svoje odgovore na naših 8 točk, ki jih predstavljamo na povezavi spodaj.

Kot smo že zapisali, se na Zvezi potrošnikov Slovenije tako kot naše sestrske potrošniške organizacije, združene v Evropsko potrošniško organizacijo BEUC, zavedamo, da je sprejemanje zakonodaje na številnih področjih prepočasno, moč gospodarstva in lobistov pa premočna, zato se interesi evropskih državljanov prepogosto znajdejo na dnu prioritet.

 

Komu boste dali svoj glas, je prav zato še posebej pomembno. Za lažjo odločitev so tu odgovori kandidatov za evropske poslance na naše zahteve.

Skupna lista DESUS-a in Dobre države

Histerija Zelenega prehoda je v EU podražila energijo. V Sloveniji smo 83% energetsko samooskrbni, razliko drago plačujemo. Zavzemamo se za postavitev JEK2 in tudi za gradnjo hidroelektrarn. Naš cilj mora biti samooskrba na energetskem področju.

Preberite celoten odgovor na zahteve ZPS (PDF)

Stranka Levica

Mehanizmi, ki so na voljo Evropski uniji, so lahko močno orodje pri zagotavljanju varstva potrošnikov. To smo videli na primerih britanskega mesa in BSE, omejitvi gensko spremenjenih organizmov v prehrani in prepovedjo vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih. Skupaj moramo zagotoviti, da vidik varnosti za potrošnika vedno prevlada nad vidikom ustvarjanja presežkov za delničarje podjetij – le tako lahko zagotovimo, da bomo živeli zdravo, dostojno in predvsem varno.

Preberite celoten odgovor na zahteve ZPS (PDF)

Stranka Nova Slovenija

NSi na področju varovanja potrošnikov posebno pozornost namenja zagotavljanju varne in kakovostne hrane, ki je je strateškega pomena za vsako družbo in ima velik vpliv na gospodarstvo, okolje in zdravje prebivalstva. Pomembno je tudi, da inšpekcijski organi ter organi pregona in sojenja morebitne kršitve pravic potrošnikov obravnavajo hitro in učinkovito.

Preberite celoten odgovor na zahteve ZPS (PDF)

Stranka Resni.ca

V stranki Resni.ca kandidati za evropskega poslanca popolnoma podpiramo zahteve potrošnikov, saj verjamemo, da so pravice potrošnikov temelj pravične in transparentne tržne ekonomije. V Evropskem parlamentu se bomo zavzemali za krepitev teh pravic in izboljšanje standardov varstva potrošnikov na vseh ključnih področjih.

Preberite celoten odgovor na zahteve ZPS (PDF)

Stranka Socialni demokrati

Potrošniške organizacije so ključne za uresničevanje pravic potrošnikov. Podpiramo močne mehanizme za njihovo varstvo, tako doma kot v Evropi. Prav tako pa močnega evropskega komisarja za pravice potrošnikov, kot tudi več pozornosti potrošnikom v Evropskem parlamentu. V preteklem mandatu smo sprejeli nekaj izjemno pomembnih zakonodaj iz tega področja, denimo direktivo o pravici do popravila, ki bo pripomogla zmanjšanja odpadkov ter prizadevanja za preprostejša in cenovno dostopnejša popravila, ki bodo spodbudila sektor popravil.

Preberite celoten odgovor na zahteve ZPS (PDF)

Stranka Zeleni Slovenije

V stranki Zeleni Slovenije podpiramo prioritete, ki ste jih izpostavili v Zvezi potrošnikov RS, saj se vaše prioritete tudi navezujejo na naš program. Naša lista temelji na liberalni, zeleni in socialni tradiciji. Zavedamo se, da je varovanje narave in okolja bistveno za preživetje in boljšo blaginjo nas in naših zanamcev.  Naš cilj je večja kakovost življenja, kjer s pomočjo znanja in trajnostne naravnanosti premagujemo izzive časa doma, v EU in svetu.

 

 

vir: zps.si