SLOVENIJA

Pripravljamo zakonodajo, ki bo NPU-ju omogočila večjo samostojnost – odziv

V Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji med drugim pripravljamo zakonodajo, ki bo Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) omogočila večjo samostojnost. Očitki, ki se v zvezi s tem pojavljajo v teh dneh, so brezpredmetni, saj ima NPU že sedaj vse možnosti za delo, kot jih je imel pred letom 2020.

Julija je bil namreč sprejeta sprememba Zakona o organiziranosti in delu v policiji – ZODPol (civilna iniciativa), ki je odpravila škodljive spremembe, ki jih je uvedla predhodna vlada.

Novela ZODPol bo uredila imenovanje in razrešitev generalnega direktorja policije, pa tudi direktorja NPU, da ne bosta odvisna od vsakokratne volje politike.

Če želimo zagotoviti operativno avtonomijo obeh in s tem tudi kontinuiteto razvoja sistema kot sta policija in NPU, potem je treba urediti, da se oba omenjena direktorja lahko razreši le v tistih primerih, ko razloge za razrešitev ugotovi posebna neodvisna strokovna komisija, in ne politika. NPU bomo v zakonu jasno opredelili kot enoto, ki je sicer povezana, kar se tiče logistične in kadrovske podpore z Upravo kriminalistične policije, vendar pa s posebnim poudarkom funkcije direktorja NPU. Gre za to, da se v operativno avtonomijo obeh omenjenih direktorjev ne posega nikoli več na način, kot se je to posegalo v zadnjih dveh letih.

NPU dela dobro, kar izkazujejo tudi statistični podatki, vsekakor pa se zavedamo, da obstajajo možnosti za povečanje učinkovitosti dela in motivacije zaposlenih.

 

VIR: POLICIJA.SI