OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 – PRVA OBRAVNAVA, Savinjska regija

Celje, 25. januar 2023 – V skladu s petim odstavkom 71. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) župan Mestne občine Celje, Savinjska regija, najmanj petnajst dni pred sklicem seje, na kateri se bo obravnaval predlog proračuna, le-tega za obdobje enega tedna objavi na spletni strani občine ter zainteresiranim zagotovi dostop do predloga proračuna v prostorih občine.

V času javne razprave od 25. 1. 2023 do 1. 2. 2023 je zagotovljen vpogled v predlog proračuna za leto 2023, vsak dan od 8. do 14. ure, v pisarni Tine Vrečko / Anžeta Seničarja, v 1. nadstropju, št. pisarne 111/I in 113/I, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Pripombe in predloge k Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 – PRVA OBRAVNAVA občani oz. sveti ožjih delov občine pisno naslovijo na župana Mestne občine Celje in jih pošljejo z navadno ali priporočeno pošto na naslov: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali po elektronski pošti na naslov: tina.vrecko@celje.si, oz. jih osebno oddajo v Glavni pisarni Mestne občine Celje.

Obravnavane bodo tiste pripombe in predlogi, ki bodo prispeli najkasneje do 9. 2. 2023.

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 – PRVA OBRAVNAVA najdete TUKAJ.

 

vir: moc.celje.si