OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Projekt FIT JE HIT, Žalec, Savinjska regija

Občina Žalec, Savinjska regija, sodeluje pri projektu FIT JE HIT, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

Naziv projekta:

»Zdravje za vse z upoštevanjem principov zdravega življenjskega sloga – FIT JE HIT«.

 

Partnerji pri projektu:

Občina Žalec, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (ZKŠT Žalec), Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec (CKZ SSD), Coda, trženje in svetovanje, Žan Skok s.p. ter Koronarni klub Savinjska dolina Žalec.

Opis projekta:

Svetovna zdravstvena organizacija in nacionalne organizacije opozarjajo kako pomembno je telesna dejavnost za ohranjanje zdravja. Prav tako poudarja kako škodljivi so sedenje, stres in nepravilna prehrana ter s tem povezana prekomerna telesna teža ter kronične nenalezljive bolezni (diabetes, srčno žilne bolezni). Ranljivim ciljnim skupinam in širši javnosti želimo nuditi gibanje na prostem, sočasno pa vzpodbujati druženje in povezovanje za skupen cilj, izboljšano zdravje in dobro počutje posameznika. Občina Žalec odlično sodeluje z vsemi vključenimi partnerji, celotno SSD in širše (mediji, podporne inštitucije), v skrbi za promocijo športa in zdravja v občini ter se povezuje s širšim območjem SSD. V operaciji povezujemo partnerje, ki jim gibanje predstavlja pomembno preventivo zdravja in vključujejo prebivalce celotne doline (npr. srčni bolniki v okviru koronarnega kluba ali pa ekipa ZD Žalec – CKZ SSD, ki aktivno skrbi za preventivo zdravja prebivalcev SSD, vključno z ranljivimi skupinami).

 

Cilji operacije:

Višja kakovost življenja z vlaganjem v ustrezno infrastrukturo, medgeneracijsko sodelovanje za spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, mreženje interesov in iskanje novih načinov zaposlitvenih možnostih, skupnostno ukrepanje proti podnebnim spremembam v ožji in širši lokalni skupnosti.

 

Ciljne skupine:

otroci in mladostniki (ulična vadba, otroška igrala, pametne klopi), starejši od 50 let (fitnes na prostem za starejše, rekreativce, dementne), invalidi, oz. gibalno ovirane osebe (dostopnost do športnih parkov in prilagojenih igral), brezposelne osebe (vključevanje v brezplačne aktivnosti).

 

Vrednost in financiranje projekta:

Vrednost projekta znaša 58.362,59 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 38.993,34 EUR.

 

VIR: ZALEC.SI