OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Projekt RUNE v Občini Rogaška Slatina, Savinjska regija

V sklopu projekta RUNE se gradi širokopasovno optično omrežje na podeželskih območjih Slovenije, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimivi.

 

Širokopasovno optično omrežje bo uporabnikom omogočilo dostop do hitrejšega, zanesljivejšega ter kvalitetnejšega interneta ter pomembno izboljšalo kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Pomembna prednost omrežja RUNE je, da uporabnik lahko brez omejitev izbira med ponudbami posameznih ponudnikov storitev.

 

Projekt RUNE je zasebna naložba, ki jo financira sklad CEBF – Connecting Europe Broadband Fund, ki vlaga v projekte izgradnje odprtega dostopovnega omrežja na območju Evrope.

 

RUNE trenutno gradi oziroma je že izgradil omrežje v cca 70 slovenskih občinah.

 

Projekt RUNE v Občini Rogaška Slatina

 

Projekt RUNE ni razdeljen po občinah, temveč po projektih. Občina Rogaška Slatina je vključena v projekta z internim poimenovanjem S30 in S32.

 

Projekt S30 vključuje občine Dobje, Laško, Podčetrtek, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in manjši del občine Rogaška Slatina. Projekt se je uradno začel meseca junija lani, dela konec leta. Vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov je že postavljeno v Prevorjah v občini Šentjur. Gradnja tras omrežja, ki je stekla iz vozlišča navzven se je že začela, v teku pomladi bodo na omrežje tudi že priključeni prvi uporabniki.

 

Projekt S32 vključuje občine Makole, Rogatec, Poljčane, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Videm, Žetale in večji del občine Rogaška Slatina.

 

Povezava o načrtovanji gradnji priključkov na območju Občine Rogaška Slatina – tukaj 

 

vir: rogaska-slatina.si