Prva delavnica v okviru priprave programa varstva okolja za Občino Šmartno ob Paki, Savinjska regija

V četrtek, 13. junija, je na Občini Šmartno ob Paki, Savinjska regija, potekala delavnica v okviru priprave programa varstva okolja. Prvič so bili podatki o stanju okolja v občini Šmartno ob Paki na enem mestu zbrani v poročilu o stanju naravnega in družbenega okolja, ki je bilo pred skoraj 20 leti pripravljeno v okviru Lokalne agende 21. Slednjo bomo sedaj posodobili ter preoblikovali v Občinski program varstva okolja (OPVO). Tega predpisuje Zakon o varstvu okolja in je za mestne občine obvezen, druga občine pa imajo zakonsko podlago za njegov sprejem.

Na delavnici, ki je bila namenjena identifikaciji okoljskih problemov, so se zbrali nekateri člani Sveta Občine Šmartno ob Paki, društev, ki se ukvarjajo z okoljem, gospodarstva in predstavnika pripravljavca OPVO. Evidentirali so poglavitne težave na področju zraka, vod, tal, odpadkov in drugih okoljskih ter družbenih področjih in jih razporedili glede na pomembnost. Vzporedno poteka priprava poročila o stanju okolja, ki bo naslednji pomemben vir podatkov za pripravo OPVO.

Spoštovani prebivalci občine Šmartno ob Paki. Če bi radi izpostavili kakšen okoljski problem, za katerega menite, da bi ga veljalo reševati v okviru OPVO, to sporočite na e-naslov: klemen.kotnik@vsvo.si

 

VIR:SMARTNOOBPAKI.SI