OBČINE SAVINJSKE REGIJE

S celjskim županom Matijem Kovačem o pomenu višjega strokovnega šolstva, Savinjska regija

V petek, 13. januarja, sta se predsednik in generalni sekretar Skupnosti višjih strokovnih šol (Skupnost VSŠ), Egon Pipan in Miha Zimšek, sestala z novo izvoljenim županom Mestne občine Celje, Matijo Kovačem. Namen sestanka je bil predstaviti vlogo višjega strokovnega šolstva za lokalno skupnost. Skupnost VSŠ namreč zastopa interese 48 višjih strokovnih šol, s sedežem v knežjem mestu in je ena večjih izobraževalnih organizacij v Sloveniji po številu vpisanih študentov.

”Študentje višjega strokovnega izobraževanja predstavljajo kar 13 odstotkov celotne študentske populacije v terciarnem izobraževanju in 18 odstotkov dodiplomske populacije, kar uvršča višje strokovno izobraževanje na drugo mesto, takoj za Univerzo v Ljubljani”, je na sestanku poudaril predsednik Skupnosti VSŠ.

Pomembna prednost višjih strokovnih šol je tesno sodelovanje z različnimi deležniki, od lokalnih skupnosti, delodajalcev, itd. S svojo prilagodljivostjo in relativno kratko dobo praktičnega izobraževanje, višje strokovno šolstvo že vrsto let zagotavlja kadre glede na kratkoročne in srednjeročne potrebe delodajalcev, svojim študentom (rednim in ob delu) pa zagotavlja visoko stopnjo zaposljivosti ter ustrezno uporabno znanje.

Prednosti višjega strokovnega šolstva je pozdravil tudi župan Kovač: ”Celje vsekakor vidimo kot eno izmed osrednjih središč tovrstnega izobraževanja, s čimer bi zagotovili hiter in neposreden odgovor na potrebe zaposlovalcev.”

V obdobju, ki se na trgu dela delodajalci soočajo s težavami pri pridobivanju kadrov, višje strokovne šole nudijo veliko prednosti skozi svoje višješolske strokovne programe za mlade in delodajalce. Vse to pripomore tudi k uspešnejšemu razvoju lokalne skupnosti.