OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Sanacija polomljenih dreves na Srčni poti nad Mestnim parkom, Celje, Savinjska regija


Celje, 3. februar 2023 – Moker sneg, ki je zapadel v noči med 15. in 16. januarjem 2023 je povzročil škodo tudi v Mestnem gozdu Celje. Na ožjem območju Srčne poti je bilo evidentiranih 12 dreves, ki so padla na pot in predstavljajo nevarnost za obiskovalce gozda. S strani upravljalca lastnikov gozdov, to so Slovenski državni gozdovi d.o.o., smo bili obveščeni, da bodo predvidoma v torek, 7. 2. 2023 pričeli s sanacijo Srčne poti. 
Podrta drevesa Srna pot Mestni gozd Celje foto ZGS 1

Dela bodo izvajali do 10. 2.2023 med 7:00 in 16:00 uro, trajanje izvedbe del je odvisno predvsem od vremenskih pogojev. Pred začetkom del bosta na vstopnih točkah postavljeni informativni tabli, ki bosta sprehajalce obveščali o poteku del. 

Podrta drevesa Srna pot Mestni gozd Celje foto ZGS 3

Podrta drevesa Srna pot Mestni gozd Celje foto ZGS 4

Foto: ZGS