Skupni sestanek v zadevi CEROZ, Laško, Savinjska regija

V sredo, 20. februarja, je župan Občine Laško Franc Zdolšek sklical skupni sestanek glede problematike v obratovanju Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ z Dola pri Hrastniku.Občina Laško, Savinjska regija, se z dotično problematiko ukvarja že vse od začetka delovanja zbirnega centra, največje težave pa so se pojavile s pričetkom pojava izcednih voda, ki jih CEROZ nima popolnoma pod nadzorom.

Sestanka so se udeležili predstavniki ustanoviteljic družbe CEROZ: župani občin Radeče, Hrastnik in Zagorje ob Savi, predstavnika občine Trbovlje in občine Litija, predstavnica družbe CEROZ d.o.o. ter direktor družbe CEROZ d.o.o., predstavniki krajanov Krajevne skupnosti Sedraž in predstavniki občinske uprave Občine Laško.

Novi direktor družbe CEROZ Jože Velikonja, ki je nastopil z vodenjem družbe konec lanskega leta, je predstavil problematiko v družbi CEROZ: od trenutne slabe finančne situacije družbe, do tega, da se zaradi obratovanja regijskega centra za ravnanje z odpadki pojavljajo tudi določeni negativni vplivi na okolje. Kot je dejal, si je za prvo nalogo zastavil finančno sanacijo družbe, mogoče tudi prestrukturiranje družbe, dober odnos z okoliškimi krajani v obeh občinah, tako hrastniški kakor laški.

Trenutno jim v družbi predstavljajo največji problem velika količina RDF odpadkov, ki čakajo na odvoz na sežig. Obenem pričakuje, da bo finančna sanacija družbe s strani občin ustanoviteljic (Radeče, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija) potrjena v roku enega meseca. Na sestanku, ki ga je vodil župan Občine Laško in od Cerozovih predstavnikov ves čas zahteval konkretne odgovore, so svoje mnenje podali tudi posamezni predstavniki občin ustanoviteljic, ki so si po večini enotnega mnenja, da so bili premalo seznanjeni oz. celo zavedeni s problematiko v delovanju družbe CEROZ.

Kljub temu pa naj bi se vključili v rešitev nastale situacije. Krajani Sedraža, ki težave Ceroza najbolj občutijo, so podali komentarje na posledice onesnaženja okolja, predvsem brezniškega potoka z izcednimi vodami, v katerem so do začetka obratovanja Ceroza živele tudi ribe in raki, ki jih zdaj ni več ter neznosen smrad, ki je v poletnih mesecih še intenzivnejši. Zanimalo jih je tudi, kdaj naj bi se začeli izvajati sanacijski ukrepi.Sestanek se je zaključil z zahtevo župana Občine Laško Franca Zdolška po konkretnih rešitvah in s planom konkretnih tehničnih ukrepov.

Ob tem je direktor družbe Ceroz Velikonja povedal, da naj bi bil sanacijski program sprejet že letos, vendar dokler le-ta ne bo sprejet, se tudi okoljske zadeve ne bodo rešile. Predvidoma v aprilu bodo sklicani zbori občanov (Marnega in Sedraža), ko bodo predstavljene rešitve v zvezi s sanacijskim programom. V prvem tednu marca naj bi Ceroz na vpogled poslal konkretni terminski plan z rešitvami in konkretnimi tehničnimi ukrepi za sanacijo.

Tonska izjava župana Občine Laško Franca Zdolška:

Laško, 21. 2. 2019

VIR:OBČINA LAŠKO(Mojca Knez Jovan)