KolesCE ima v Celju že okoli 9.200 registriranih uporabnikov, Savinjska regija - savinjska.info

KolesCE ima v Celju že okoli 9.200 registriranih uporabnikov, Savinjska regija

Celje, 12. julij 2021 – Sistem KolesCE ima v Celju, Savinjska regija, že okoli 9.200 registriranih uporabnikov. V juniju je bilo 6632 najemov, to je v povprečju 221 na dan. Večina uporabnikov, kar 72 odstotkov, je najela električna kolesa.
 
Kot kažejo statistični podatki, so med delovnimi dnevi v juniju uporabniki najraje kolesarili okoli 9. in 16. ure, med vikendi pa okoli 13. in 21. ure. Najbolj obiskane postaje so bile Na zelenici Tuš, Lava in Ljubljanska cesta. V juniju smo pridobili 356 novih uporabnikov, od tega polovico preko mobilne aplikacije Nextbike.

KolesCE Celje

(Foto: Edi Einspieler)

V Celju se zavedamo, da je trajnostna mobilnost naša prihodnost, zato občane spodbujamo, da se v službo, v šolo ali v trgovino namesto z avtom odpravijo peš, s kolesom, Celebusom ali drugimi alternativnimi oblikami mobilnosti. Sistem KolesCE, ki smo ga uvedli jeseni 2018, je resnično zelo priljubljen. Zaradi velikega zanimanja ga bomo do konca letošnjega poletja razširili po mestnih četrteh in krajevnih skupnosti.
   
Trenutno imamo v Celju 22 postaj in 150 koles za izposojo, od katerih je večina električnih. S pomočjo sredstev Eko sklada bomo kupili 71 novih koles (43 električnih in 28 navadnih) ter postavili dvanajst novih postaj za izposojo javnih koles.
 
Projekt je ocenjen na nekaj več kot  594.000 evrov. Od Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, je Mestna občina Celje pridobila 298.750 evrov nepovratnih spodbud, ki so namenjene za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Ostali potrebni denar smo zagotovili v letošnjem občinskem proračunu. 

EKO SKLAD 

 
VIR: MOC.CELJE.SIFOTO: EDI EINSPIELER