Slavko Jezernik je prejemnik bronastega priznanja Agencije RS za varstvo v cestnem prometu, Vojnik, Savinjska regija

Ladislav Jezernik je že drugi mandat predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vojnik, Savinjska regija. Pri svojem delu je zelo vztrajen in dosleden. Skrbi predvsem za zagotavljanje boljše in varnejše prometne infrastrukture za potrebe kolesarjev, pešcev in šoloobveznih otrok. Na pripombe in predloge občanov se zelo hitro odziva in poskuša rešiti problem predvsem na podlagi postavitev primerne prometne signalizacije, zagotovitev ureditve ali označitve prometnih površin. Uspešno se zavzema za umirjanje hitrosti na posameznih delih občine s postavitvami merilnikov hitrost »Vi vozite«, ki pripomorejo k večji varnosti v cestnem prometu. Zavzema se za popolno varnost pri šolskih poteh in pri organizaciji šolskih prevozov, kar se kaže pri uspešni digitalizaciji šolskih poti in pravilni označbi le-teh. Podpira in pomaga pri izvajanju preventivnih akcij, kot so: Prvi šolski dnevi, Pešec, bodi viden, bodi previden, Pasovček, Hitrost in še ostale akcije, ki potekajo pod okriljem Agencije RS za varnost prometa.

 

Občina Vojnik

 

VIR: VOJNIK.SI