Podpis pogodbe za sanacijo plazu na JP 910 041 v Belih Vodah, Šoštanj, Savinjska regija - savinjska.info

Podpis pogodbe za sanacijo plazu na JP 910 041 v Belih Vodah, Šoštanj, Savinjska regija

V torek, 9. julija 2019, je župan Darko Menih podpisal pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških del za sanacijo plazu na JP 910 041 v Belih Vodah v vrednosti 110 tisoč evrov. Na javni razpis se je prijavilo sedem ponudnikov, najugodnejše je bilo podjetje GP Fajdiga, d. o. o., iz Šoštanja, Savinjska regija

Sanacija plazu obsega:

  • rekonstrukcijo obstoječega vozišča
  • izvedbo cevnih prepustov – odvod meteorne vode ter
  • izvedbo podporne konstrukcije.

S sanacijo plazu bodo ščitili cesto in preprečiti nadaljnje premikanje zemljine. Za sanacijo bo izbrani izvajalec po projektu, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o., iz Velenja, izdelalo uvrtane AB pilote premera fi 80, povezane z AB gredo v dolžini 45 metrov. Na zgornji strani ceste bodo za stabilizacijo izvedli kamnito zložbo z izvedbo AB pilotov enakega premera kot pod cesto, povezani z AB gredo v dolžini 16,9 metrov. Uredili bodo še cesta z novim prepustom in odvodnjavanjem preko cevnih prepustov ter sanirali celotno vozišče z novo voziščno konstrukcijo.
Dela bodo izvedli v dveh mesecih.


V času del bodo tudi zapore ceste, zato prosimo za dosledno upoštevanje prometne signalizacije.

 

VIR:SOSTANJ.SI