V Ojstriški vasi nameščen prikazovalnik hitrosti, Tabor, Savinjska regija

Prikazovalniki hitrosti spadajo med prijazno obliko preventive, ki poleg spremljanja motornega prometa prispevajo k zmanjševanju hitrosti na cestah.
V juniju 2019 se je občina odločila za nakup prikazovalnika hitrosti družbe Sipronika d.o.o. iz Ljubljane in ga 10. julija z lokalnim  izvajalcem Egis d.o.o. tudi  namestila ob državni cesti Tabor-Ojstriška vas-Kapla, na začetku naselja Ojstriška vas, v smeri Tabor, Savinjska regija. Že prvi dan se je izkazal za dobro naložbo, saj je bilo že na pogled opaziti znatno znižanje hitrosti vozil.
V prihodnje bomo redno  spremljali podatke o izmerjenih hitrostih, jih  podrobno pregledali  in ocenili ustreznost obstoječe lokacije prikazovalnika, ki ga bomo nato po presoji lahko tudi ohranili na obstoječi lokaciji ali pa ga prestavili na drugo.

Spomnimo naj, da je bil v letu 2015  prikazovalnik hitrosti že nameščen in sicer na cesti LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, v smeri Loke-Tabor. Izkazal se je za izjemno  učinkovito sredstvo za takojšno ublažitev hitrosti voznikov. Občina je ta prikazovalnik pridobila za določen čas 12 mesecev in sicer  na podlagi uspešnega kandidiranja na razpisu Javne agencije RS za varnost prometa: Skupaj za večjo varnost. Namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«.  Ker programska oprema prikazovalnika  omogoča statistično obdelavo podatkov o številu vozil in hitrostih, je bilo takrat ugotovljeno, da je prikazovalnik pozitivno pozitivno vplival na disciplino voznikov, o čemer govori tudi pomembno dejstvo, da je bila zadnja prometna nesreča na tem območju zabeležena v juliju 2016.
Od leta 2015 je občina vsako leto kandidirala na razpise za pridobitev brezplačnih hitrostnih opozorilnih tabel, vendar so imele prednost pri izboru občine, ki doslej le-teh še niso pridobile oz. jih niso pridobile v zadnjih dveh letih pred aktualnim razpisom.

Veseli smo, da vas lahko obvestimo, da smo v letošnjem letu ponovno uspešno kandidirali na razpisu Javne agencije RS za varnost prometa: Prikazovalniki hitrosti 2019! Prevzem prikazovalnika je planiran ob koncu meseca avgusta, tako da bo  montaža predvidoma izvršena še pred pričetkom novega šolskega leta. Lokacija bo ob cesti  LC 490171 Tabor-Spodnja Hosta, v smeri Loke-Tabor, kot v preteklosti, pridobili pa smo ga za obdobje 10 mesecev.

Z namestitvijo kar dveh prikazovalnikov hitrosti se bo občina priključila k Evropskemu tednu mobilnosti s sloganom »Gremo peš«, ki bo potekal od 16. do 22. septembra. Naš prispevek bo nova shema za umirjanje prometa oz. znižanje hitrosti v cestnem prometu, za kar je župan Marko Semprimožnik  v imenu občine tudi podpisal Listino 2019 pri Ministrstvu za infrastrukturo.

Policija že vrsto let opozarja, da hitrost ubija in da  je pri hitrosti 50 km/h udarec vozila na naše telo enak padcu z višine 10 metrov, pri hitrosti 100 km/h pa je sila udarca enaka padcu z višine kar 40 metrov. To pomeni veliko verjetnost, da bo pešec dobil izredno hude poškodbe ali da trka sploh ne bo preživel.
Ker je eden poglavitnejših vzrokov za  smrt pešcev na cestah previsoka hitrost vozil, ki trčijo vanje,  se je tudi naša občina odločila, da prične še intenzivneje prispevati k varnosti v prometu na območju naše lokalne skupnosti. Tudi v prihodnje si bo prizadevala zagotoviti proračunska sredstva za nakup več novih prikazovalnikov, ki bodo nameščeni na nevarnejših cestnih  odsekih.

Besedilo in foto: Saša ZIDANŠEK OBREZA

 

VIR:OBCINA-TABOR.SI