OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Na svečani seji podelili priznanja, Slovenske Konjice, Savinjska regija


Na zadnji junijski poletni večer smo s Svečano sejo v Domu kulture obeležili občinski praznik Občine Slovenske Konjice, Savinjska regija. Prav na današnji dan so pred 67 leti postale mesto. Na seji smo podelili tudi občinska priznanja.

Zbrane je sprva nagovoril župan Darko Ratajc, ki je povedal, kako ponosni smo na vsakega izmed nagrajencev, ki je s svojim delom pripomogel k razvoju, prepoznavnosti, promociji, kakovosti življenja, samozavesti občanov in da zaradi njih dober glas o naših krajih odmeva daleč po naši deželi.

Priznanje župana sta prejela Rdeči križ Slovenske Konjice in Župnijska Karitas Slovenske Konjice. Nagrado občine je dobilo Turistično društvo Žička gorca Žiče. Bronasti konjiški grb je prejela Marija Medven, srebrnega Jože in Sašo Topolšek ter zlati konjiški grb Metka in Tomaž Marovt.

Brez Turističnega društva Žička gorca Žiče si Žičani ne morejo predstavljati bogatega in pestrega dogajanja v kraju. Urejajo vsa, turistično razvijajo potencial kraja, gradijo medosebne odnose in odnos do kraja samega. Poslanstvo društva je tudi gradnja butičnega zelenega turizma v Žičah, spodbujanje razvoja kakovostih žiških ponudnikov ter novih turističnih produktov: Kartuzijansko pot vina in zeliščnih napitkov; tematska pot s Pravljico o sedmih žičkih palčkih, ki skrivajo skriti žički zaklad z vaško pravljičarko in izvedba prvega vaškega spletnega hekatona v Sloveniji – medgeneracijsko snovalnico idej za žički zeleni turizem. Za 30 let uspešnega delovanja in za vzpodbudo za nadaljnje delo je prejelo nagrado občine Turistično društvo Žička gorca Žiče.

Za izjemno požrtvovalno delo v času epidemije prejme priznanje župana Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice. V času epidemije Covid-19 so poskušali kljubovati največjemu izzivu, pred katerega smo bili postavljeni kot družba v celoti. Prostovoljci in zaposlene na Rdečem križu so se ob koordinacijski vlogi Renate Gabrovec, sekretarke Rdečega križa in obenem članice štaba Civilne zaščite, povezali v učinkovito celoto, ki je pomagala ljudem lokalnega okolja. Številke ne povedo vsega, a preko 4747 ur opravljenega prostovoljnega dela zanesljivo daje potrditev o vnemi in razsežnosti, s katero so se zoperstavljali posledicam pandemije, ki je tako globoko zarezala v naš življenjski vsakdan.

Za izjemno požrtvovalno delo v času epidemije je prejela priznanje župana Župnijska Karitas Slovenske Konjice. Tudi za Župnijsko karitas je bilo epidemično obdobje izredno zahtevno. Prostovoljci so v času epidemije skušali na najrazličnejše načine udejanjati in izvrševati temeljno poslanstvo, pomagati človeku, ki se je zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin znašel v stiski in potrebuje pomoč in spremljanje. V Karitas je bilo v tem obdobju na širšem konjiškem področju vključenih mnogo sodelavcev in prostovoljcev, ki so opravili preko 3.300 ur prostovoljnega dela ter nudili pomoč več kot 250 osebam v stiski. V okviru materialne, prehranske pomoči so razdeljevali hrano. V letu 2020 okoli 14 ton in v letu 2021 kar 16 ton hrane, tako iz ukrepa Evropske unije za materialno pomoč najbolj ranljivim skupinam, ki je prispevala letno koli 11 ton, kot tudi pomoč v hrani in higienskih pripomočkih, ki so jo zbrali sami, leta 2020 3 tone in leta 2021 kar 5 ton. V obliki pomoči v oblačilih, obutvi, šolskih potrebščin ter drugih izdelkov so zbrali in razdelili okoli 3.000 kosov letno.

Metka in Tomaž Marovt vodita podjetje Marovt, eno najhitreje rastočih slovenskih podjetij v družinski lasti, z več kot 250 zaposlenimi in 50-letno tradicijo. Metka Marovt je svoje znanje je pridobivala tako v Sloveniji kot v tujini. Je magistrica poslovnih ved. V letu 1999 se je pridružila vodstvu podjetja in s svojimi bogatimi izkušnjami iz tujine, s strokovnim znanjem ter pozitivno energijo pripomogla k dobremu poslovanju in finančni stabilnosti podjetja. Tomaža Marovta sta že od nekdaj veselili tehnologija in digitalizacija, zato se to odraža v vseh aktivnostih podjetja. V podjetju jih vodi strast do tehnološkega razvoja, zato se ponašajo s tehnološko najnaprednejšo proizvodnjo kovanja v Sloveniji in eno izmed najnaprednejših v Evropi.

Jože in Sašo Topolšek sta osebi, ki sta med najbolj zaslužnimi, da Zlati grič in s tem tudi mesto Slovenske Konjice skozi vino postajajo vse bolj prepoznavne doma in v tujini. Skupno jima je, da sta oče in sin, da gojita neizmerno strast do vina, da grozdje iz katerega sta ustvarjala in še danes kreirata vinske umetnine prihaja iz istih vinogradov- z območja Škalc in da sta oba nosilca enega največjih priznanj v našem okolju – »Viteškega vina«. Da delujeta kot eno, naj kot zanimivost omenimo še to, da je obema uspelo viteško priznanje dobiti z isto sorto in grozdjem, z iste parcele in to z 28 letnim časovnim zamikom. Za vrsto dosežkov in prejetih nagrad v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj in ugled občine sta prejela srebrni konjiški grb.

Marija Medven je prostovoljka RK Slovenske Konjice že 50 let. Že 49 let, odkar je pridobila naziv predavateljice Prve pomoči, je svoje znanje nesebično podajala mnogim generacijam osnovnošolcev, srednješolcev, članom društev, lokalnim skupnostim, delavcem v podjetjih, na šolah in vrtcih. Usposabljala je tudi bolničarje Rdečega križa, njena ekipa je sodelovala na mednarodnih preverjanjih, sama pa je bila dolga leta ocenjevalka ekip Prve pomoči na državnih preverjanjih. Kot glavna sestra Lambrechtovega doma je odločilno prispevala k dvigu ravni kakovosti življenja v domu. Pred enajstimi leti je uvedla projekt Vozičkanja, ki je namenjen starejšim stanovalcem Lambrechtovega doma z omejeno možnostjo gibanja, predvsem tistim, ki nimajo svojcev, da bi jih lahko pospremili na krajše oddihe v bližnji okolici doma. Za izjemno pomembno in požrtvovalno 50-letno delo je prejela bronasti konjiški grb.

Program so glasbeno obogatili učenca Glasbene šole Slovenske Konjice Mohor Karl Jevšenak in Nemanja Doković ter Vokalna skupina Expe pod vodstvom Jakoba Ivačiča, sinoči pa pod vodstvom Ane Pučnik, ki jih je spremljala tudi na klavirju,  svečano sejo je povezovala Jerneja Ristič Levart.

 

VIR: SLOVENSKEKONJICE.SI