Slavnostna seja občinskega sveta Občine Braslovče, Savinjska regija - savinjska.info

Slavnostna seja občinskega sveta Občine Braslovče, Savinjska regija

Občina Braslovče, Savinjska regija, Vsako leto septembra praznuje občinski praznik v spomin na prvo znano pisno omembo kraja leta 1140, ko je bil ustanovljen Benediktinski samostan v Gornjem gradu, v kateri je takratni oglejski patriarh namenil  novoustanovljenemu samostanu dva dela desetine v fari Sv. Marije v Braslovčah. To je bila prva pisna omemba kraja in v spomin na ta dogodek  praznuje Občina Braslovče svoj občinski praznik. Praznik so obeležili z več prireditvami. Osrednji dogodek pa je bila petkova slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj Občine Braslovče dvorani Doma kulture v Braslovčah, ki so se je udeležil poslanec DZ Nik Prebil, župani in podžupani Spodnje Savinjskih občin ter številni drugi gostje.

Slavnostni govornik je bil župan Občine Braslovče Tomaž Žohar, ki je uvodoma dejal:« Vsekakor mi ni žal, da sem šel po tej poti! Delati za ljudi me izpopolnjuje mi je v izziv, mi je v ponos. Hkrati pa se zavedam, da okolje v katerem živimo soustvarjamo skupaj: Vi z mano in jaz z vami, drage občanke in občani. Skupaj ustvarjamo zgodbe za lepše življenje v lokalni skupnosti…« V nadaljevanju govora je župan Žohar govoril o turizmu, o gradu Žovnek treh čudovitih jezerih, nato del govora namenil gospodarstvu v občini in poudaril:

»Podjetje Kronoterm si je postavilo temelj Poslovne cone v Trnavi. Naše aktivnosti trenutno tečejo v iskanju novih investitorjev na tem območju. Zaenkrat imamo 6 potencialnih investitorjev (z dvema so že podpisane pogodbe) zato smo glede na trenutne prostorske zmožnosti, potencial in izkazan interes,  s pripravo novega občinskega prostorskega načrta, pristopili tudi k potrebnimi aktivnostmi o širitvi poslovne cone Trnava. Zelo aktivno in s primerno mero previdnosti delamo tudi na ustrezni prostorski umestitvi Lesno pridelovalnega centra v Šmatevžu, kateri bo za proračun občine Braslovče pomenil pomemben dodaten vir prihodkov in kjer bo po planu delo dobilo  okoli 150 ljudi…« Na področju celostnega zagotavljanja komunalne in druge infrastrukture so v občini v letošnjem letu poleg obnove manjših odsekov cest zaključili tudi dobrih 400 tisoč evrov vredno investicijo v celotno ureditev komunalne in druge infrastrukture v kraju Šmatevž. V prihodnjem letu jih čaka dobrih 2 milijona vredna investicija, celostna infrastrukturna ureditev od Grajski vasi, do Šmatevžu, s tremi sekundarnimi vodi na Gomilskem. Nujna bo drugo leto tudi razširitev OŠ Braslovče, investicijo pa ocenjujejo na milijon evrov. Kar nekaj težav imajo na področju zagotavljanja neprofitnih stanovanj. S KZ Braslovče so se dogovorili, da investira v 13 novih stanovanj katere bo Občine Braslovče najela za namen zagotavljanja neprofitnih občinskih stanovanj ter s tem rešila najbolj perečo problematiko na tem področju.

Župan Žohar je pohvali tudi dobro sodelovanje z župani Spodnje Savinjskih občin pri skupnih projektih, delo društev, ob koncu pa je dejal:« Hvala, da skupaj že 21 let soustvarjamo in delamo dobro ZA LJUDI in ZA RAZVOJ Občine Braslovče. Delajmo dobro in konstruktivno še naprej! Bodimo ČLOVEK, ČLOVEKU!«

Sledila je podelitev letošnjih priznanj. Bronasto plaketo  je prejela Anja Jezernik, za večkratne uspehe, ki jih dosega z MoPZ Karel Virant in pevskim zborom Asumpta ter za prizadevno prostovoljno delo na področju glasbenega ustvarjanja v občini in širše ter s tem ustvarjanje prepoznavnosti občine na področju kulture in šolstva.

Srebrno plaketo je prejel Zvone Zbičajnik za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem  časovnem obdobju na področju športa ter za dolgoletno uspešno delo pri vzgajanju mladih odbojkaric ter krepitvi prepoznavnosti Občine Braslovče na področju športa tako v lokalnem kot državnem merilu.

Zlato plaketo pa je prejelo podjetje Kronoterm d.o.o., Trnava, za dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke na področju ogrevalno – hladilnih sistemov, krepitvi gospodarstva v občini ter za doprinos k prepoznavnosti občine na področju gospodarstva ne le lokalno, temveč tudi državno in mednarodno.

Svečano sejo so popestrili s kulturnim programom, ki ga je pripravilo Prosvetno društvo Braslovče. Nastopili so Moški pevski zbor Karel Virant, ki ga vodi Anja Jezernik, dve skupini plesalk Plesnega gledališča, pod vodstvom Ane Vovk Pezdir ter pevki Ajda Laznik in Ana Logar, ki jo je na klavirju spremljala Melita Estigarribia Villasanti.

Slikah fotografijah nekaj utrinkov s praznovanja.                                    T. T.

 

VIR:BRASLOVCE.SI