OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Otvoritev lokalne ceste Tabor-Spodnja hosta, odsek Tabor-Lisjak, Savinjska regija

V nedeljo, 22. septembra 2019, smo z otvoritvijo uradno predali svojemu namenu novo pridobitev, lokalno cesto Tabor–Spodnja hosta, odsek Tabor–Lisjak, Savinjska regija, ki poleg lokalnih zanimivosti povezuje tudi sosednje občine.

Obnovo odseka Tabor–Lisjak smo po predlogu Komisije za investicije v cestno infrastrukturo in potrditvi Občinskega sveta Občine Tabor prijavili v državno shemo projektov financiranih po Zakonu o financiranju občin. Po potrditvi projekta s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo izvedli javno naročilo ter sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom VOC Celje, d. o. o.

Naloge nadzora je izvajalo podjetje Decen, d. o. o. Skupna vrednost projekta je znašala 261.330,19 EUR. Obnovili smo lokalno cesto v skupni dolžini 1.566 m in parkirišče ob pokopališču Tabor v izmeri 280 m².

Ob zahvali izvajalcu del in izvajalcu nadzora se seveda želimo zahvaliti domačinom oziroma vsem mejašem obnovljenega odseka. Francois de la Rochefoucauld pravi: »Nič ni nemogoče; do vsake stvari vodijo poti in če imamo pravo voljo, bi morali najti tudi pot.«

Alenka Kreča Šmid

 

VIR:OBCINA-TABOR.SI