OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Srečanje z vodstvom Direkcije za vode, Laško, Savinjska regija

Župan Občine Laško Marko Šantej in direktorica Občinske uprave Danijela Bevk Knez sta se na Direkciji RS za vode sestala z direktorico Nežo Kodre in vodjo Sektorja območja Savinje Natašo Kovač.

Na konstruktivnem sestanku so se pogovarjali o skupnih temah, kjer je gotovo izstopalo izvajanje protipoplavnih ukrepov v občini Laško, ki bodo financirani iz Načrta za okrevanje in odpornost. Podrobno so razpravljali še o načrtovanih intervencijskih delih, usklajevanju sanacijskih projektov ter nadaljnjem rednem vzdrževanju vodotokov. Poseben poudarek je bil na možnosti sodelovanja in sofinanciranja skupnih projektov, ki bi pripomogli k celovitemu upravljanju z vodnimi viri v občini.

Na Občini Laško si prizadevamo za učinkovito izvajanje ukrepov, ki bodo izboljšali varnost občine proti morebitnim novim poplavam ter s tem prispevali k boljšemu in predvsem varnejšemu življenju naših občanov.

 

 

vir: lasko.si – foto: Boris Vrabec