SLOVENIJA

Sredstva za dokumentacijo navezovalne ceste 3. razvojne osi – Vzhodna obvoznica Ravne


Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt izdelave projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – Vzhodna obvoznica Ravne, ki bo v višini 1,06 milijona evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija je bila kot projektni predlog predhodno potrjena že v okviru Dogovora za razvoj regij Koroške regije v letu 2018. Namen operacije je pospešiti izvedbo predhodnih del, ki so nujna in obvezna podlaga za pričetek gradnje. Izvedba operacije bo tako prispevala k uresničitvi doseganja boljših prometnih povezav na vseevropsko prometno omrežje TEN-T (angleško The Trans-European Transport Network – TEN-T), ki so potrebne za lažjo dostopnost in skladnejši razvoj regije. Z izgradnjo navezovalne ceste bo uporabnikom ceste v Mežiški dolini omogočen hitrejši in boljši dostop do novozgrajene hitre ceste, na obstoječih cestah Raven pa se bodo prometne obremenitve zmanjšale, posledično se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje in stroški uporabnikom. Skrajšanje potovalnega časa do TEN-T omrežja bo omogočilo večjo konkurenčnost gospodarstva v regiji in zmanjšalo odliv prebivalcev iz regije.

V okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 – 2020 se za izgradnjo 3. razvojne osi in navezav nanjo s pomočjo evropskih sredstev sofinancira tudi dokumentacija za južno izgradnjo navezovalne ceste obvoznice Slovenj Gradec, odsek od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug in od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.

 

VIR: GOV.SI