OBČINE SAVINJSKE REGIJE

Stanovanjske potrebe po poplavah, Polzela, Savinjska regija

Na Ministrstvu za solidarno prihodnost so pripravili ukrep, kjer bodo zaradi posledic nedavnih obsežnih poplav, kjer so zaradi uničenih oziroma huje poškodovanih domov tudi stanovanjske stiske prebivalcev, skušali najti ustrezne rešitve.

V ta namen je že v pripravi interventni zakon, ki bo omogočil najširšo aktivacijo stanovanj v javni lasti. Predlagane rešitve s strani države so usmerjene v zagotovitev stanovanj v lasti države, občin, drugih pravnih oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država ali občina ter javnih stanovanjskih skladov, z izjemno dodelitvijo stanovanj v najem za določen čas prizadetim v poplavah, katerih stanovanjske enote so bile uničene oziroma huje poškodovane in so torej neprimerne za bivanje. Predvideno je tudi, da se za določeno obdobje stroški neprofitne najemnine krijejo iz državnega proračuna oziroma se najemnike stanovanj v državni lasti za določeno obdobje oprosti plačevanja najemnine.

Naveden ukrep predstavlja srednjeročno rešitev po tem, ko je bilo za najnujnejše nastanitve neposredno po naravni nesreči že poskrbljeno. V nadaljevanju pa se že pripravlja tudi zakon, ki bo sanacijske narave in bo predvidel rešitve, ki bodo trajne narave.

Da bi država lahko predvidela ustrezne ukrepe, ki bodo naslovili konkretne težave občanov, ki so ostali brez domov, pozivamo občane in občanke, ki so na območju Občine Polzela utrpeli stanovanjsko stisko in izkazujejo potrebo po stanovanjih oziroma po dolgoročnih stanovanjskih rešitvah, zato vas vljudno prosimo, da le-to sporočite Občini Polzela, na naslov: obcina.polzela@polzela.si, najkasneje do: 3. 9. 2023.

V prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:

  • Število članov gospodinjstva/družine,
  • Stanje stanovanjske enote (uničeni / huje poškodovano)
  • Trenutna nastanitev gospodinjstva/družine (navedite obliko nastanitve družine v tem trenutku, npr. pri sorodnikih, tržna stanovanja..)
  • Potrebe gospodinjstva/družine (starejši, nepokretni, invalidi, otroci..)
  • Želje glede lokacije bivanja in pripravljenost na selitev zunaj kraja bivanja (do katere razdalje izven kraja)
  • Drugo

 

Potrebo prizadetega gospodinjstva, bomo posredovali na ministrstvo.

Občinska uprava Občine Polzela

 

vir: polzela.si