ZANIMIVOSTI

Status študenta se konec septembra zaključi. Kako naprej?

Status študenta se zaključi z zaključkom študija

Status študenta se mnogim študentom izteče zadnjega septembra. Največkrat zaradi zaključka študija, zgodi pa se, da študent ni opravil vseh študijskih obveznosti. Takrat mu torej v tekočem študijskem letu status študenta miruje. Študenti, ki se jim izteče status študenta, zato v tem času razmišljajo, kakšne možnosti imajo na trgu dela.

Lastno podjetje je ena od možnosti

Študenti po zaključku študija, ko se odločajo za začetek svoje delovne kariere, lahko izbirajo med več možnostmi. Lahko se zaposlijo, lahko nadaljujejo študij in obdržijo status študenta. Lahko se prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve na zavodu za zaposlovanje ali pa se odločijo, da postanejo podjetniki. Pogosta vprašanja, ki nam jih zastavljajo študenti, ki se jim je iztekel status študenta, se nanašajo na stroške, ki jih bodo imeli z odprtjem podjetja. Vprašanja se dotikajo olajšav, do katerih so upravičeni, če se registrirajo kot samostojni podjetniki.

Mnogi študenti že v času študija razmišljajo o podjetništvu

Študenti že v času študija, ko imajo status študenta pogosto razmišljajo, da bi se podali v podjetniške vode. Zanima jih, ali izgubijo status študenta, če registrirajo podjetje. Pojasnimo, da jim status študenta ostane, izgubijo pa določene ugodnosti, ki so vezane na status študenta. Kot podjetniki, ne morejo biti več zavarovani kot družinski člani, niso upravičeni do študentskih bonov, ne morejo delati prek napotnice, bivati v študentskih domovih. Če imajo dobro poslovno idejo, jih tudi izguba teh bonitet, ki so vezane ne status študenta, ne ustavi.

Status študenta zamenjajo za status samostojnega podjetnika

Pri postopku registracije študenti pogosto za datum ustanovitve zberejo prvi oktober. S pridobitvijo statusa podjetnika poskrbijo, da so zavarovani v svojem podjetju, da jim teče delovna doba, ki se z zaključkom študija ali “pavziranjem” v tekočem študijskem letu, ne prekine. Z registracijo podjetja se v njem samozaposlijo in iz naslova samozaposlitve plačujejo prispevke za socialno zavarovanje.

Koliko znašajo prispevki za socialno zavarovanje?

Samostojni podjetniki mesečno plačujejo 425,43 eur prispevkov za socialno zavarovanje. Gre za seštevek prispevkov za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in za primer brezposelnosti. Prispevke plačujejo do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če se je študent registriral kot s.p. prvega oktobra, bo prve prispevke za socialno zavarovanje plačal do 20. novembra za oktober. Prispevki za socialno zavarovanje podjetnikov, se vedno plačujejo za nazaj.

Lahko novi podjetniki uveljavljajo kakšne ugodnosti ob odprtju podjetja?

Lahko. Če prvič odpirajo s.p., lahko po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uveljavljajo 50% nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V drugem letu poslovanja, so ti prispevki nižji za 30%. Če govorimo o zneskih to pomeni, da namesto 425,43 eur, znašajo prispevki za socialno zavarovanje za prvo leto poslovanja samostojnega podjetnika 289,83 eur.

Podjetniki mladi starši si lahko še dodatno oklestijo prispevke

Če ima študent, ki se registrira kot s.p., otroka, ki je mlajši od treh let, lahko na centru za socialno delo uveljavlja krajši delovni čas zaradi starševstva.  Za to se odda vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. V tem primeru bo polovico prispevkov za socialno zavarovanje plačal kot s.p., drugo polovico prispevkov pa mu bo do dopolnjenega otrokovega tretjega leta plačevala država.

Obe olajšavi se lahko seštevata!

Če samostojni podjetnik, ki prvič registrira s.p. in je hkrati oče ali mati otroka, ki je mlajši od treh let, uveljavlja obe olajšavi (nižje PIZ prispevke in krajši delovni čas zaradi starševstva). To pa je strošek, ki ga podjetnik začetnik veliko lažje plačuje kot redne prispevke. Seveda morajo pri kalkulaciji vseh stroškov poleg prispevkov za socialno zavarovanje upoštevati še vsaj strošek računovodje, odprtja TRR na banki in stroške, ki nastanejo zaradi dejavnosti, ki jo opravljajo kot podjetniki.

Za vprašanja glede  registracije podjetja, tolmačenja zakonodaje in vseh drugih vprašanj, ki se vam podjetnikom zastavljajo pred registracijo podjetja, smo vam na voljo podjetniški svetovalci podjetja DATA. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01/600-1530 in se dogovorite za individualno obravnavo.

 

vir: data.si